การเพิ่มแผนภูมิและป้อนข้อมูล
คุณสามารถนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิประเภทสองมิติ ...

การจัดรูปแบบแผนภูมิ
แผนภูมิทั้งหมดที่คุณสร้างจะมีชื่อ คำอธิบาย และป้าย ...

การจัดรูปแบบแผนภูมิประเภทเฉพาะ
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่งและคอลัมน์ และแผนภูมิประเภ ...