การจัดรูปแบบแผนภูมิประเภทเฉพาะ

แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่งและคอลัมน์ และแผนภูมิประเภทเฉพาะอื่น ๆ มีตัวเลือกการจัดรูปแบบพิเศษ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับใช้เงากับรูปสามเหลี่ยมของวงกลมแต่ละรูป ย้ายรูปสามเหลี่ยมออกจากจุดกึ่งกลางของวงกลม ใช้สัญลักษณ์อื่นสำหรับจุดข้อมูลตามเส้นต่าง ๆ ในแผนภูมิเส้น และอื่น ๆ

แผนภูมิวงกลมที่ย้ายรูปสามเหลี่ยมออกจากจุดกึ่งกลางของวงกลม

แผนภูมิวงกลม: การปรับแต่งองค์ประกอบแผนภูมิด้วยตัวเอง

แผนภูมิวงกลมหนึ่งชิ้นแสดงถึงชุดข้อมูลเดียว และรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปคือค่าข้อมูลหนึ่งค่าในชุดนั้น

ในการปรับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมของวงกลมแต่ละรูป คุณต้องเลือกแผนภูมิวงกลมก่อน จากนั้นให้เลือกรูปสามเหลี่ยมที่คุณต้องการเปลี่ยน

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เติมรูปสามเหลี่ยมที่มีสีหรือพื้นผิวที่ออกแบบเป็นพิเศษ: ในตัวตรวจสอบแผนภูมิ ให้คลิก สีแผนภูมิ เลือกประเภทการเติมจากเมนูป๊อปอัพแรก และเลือกชุดรวมการเติมจากเมนูป๊อปอัพที่สอง

  ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เติมรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด: คลิก ปรับใช้ทั้งหมด การเติมชิ้นแรกจะปรับใช้กับรูปสามเหลี่ยมในชุดข้อมูลชุดแรก การเติมชิ้นที่สองปรับใช้กับรูปสามเหลี่ยมในชุดข้อมูลชุดที่สอง และอื่น ๆ

  • เติมรูปสามเหลี่ยมเดียว: ลากการเติมไปยังรูปสามเหลี่ยม

 • ปรับความทึบ เส้นขีด เงา และคุณลักษณะกราฟิกอื่น ๆ ของรูปสามเหลี่ยมของวงกลมแต่ละรูป เลือกรูปสามเหลี่ยมที่คุณต้องการเปลี่ยน และปรับตามที่คุณต้องการในตัวตรวจสอบกราฟิก

  หมายเหตุ: การลากตัวเลื่อนความทึบในตัวตรวจสอบกราฟิกจะเปลี่ยนความทึบของแผนภูมิทั้งหมด ในการทำให้ส่งผลเฉพาะรูปสามเหลี่ยมที่เลือก ให้เลือกรูปสามเหลี่ยม แล้วปรับความทึบของการเติมสี การเติมการไล่ระดับสี หรือการเติมรูปภาพสีอ่อนตามต้องการ

 • แสดงป้ายจุดข้อมูล: เลือกแผนภูมิหรือรูปสามเหลี่ยมของวงกลมแต่ละรูป และเลือก ป้าย ในตัวตรวจสอบแผนภูมิ

  ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • แสดงชื่อชุดข้อมูล: แสดง ชื่อชุดข้อมูล

  • วางป้ายจุดข้อมูลให้ใกล้หรือไกลจากจุดกึ่งกลางของวงกลม: ลากตัวเลื่อนตำแหน่ง

  • ตั้งค่าระยะห่างของรูปสามเหลี่ยมจากจุดกึ่งกลางของวงกลมเป็นเปอร์เซ็นต์ของรัศมีของวงกลม: ระบุค่าในช่องถัดจากตัวเลื่อนตำแหน่ง

 • แยกรูปสามเหลี่ยมของวงกลมแต่ละรูป: เปิดตัวตรวจสอบแผนภูมิ

  ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ย้ายรูปสามเหลี่ยมเดี่ยวออกจากจุดกึ่งกลางของแผนภูมิวงกลม 2 มิติหรือ 3 มิติ: เลือกรูปสามเหลี่ยมแล้วลาก หรือลากตัวเลื่อนกระจายในตัวตรวจสอบแผนภูมิ

  • ย้ายรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดออกจากจุดกึ่งกลางของแผนภูมิวงกลม 3 มิติ: เลือกแผนภูมิแล้วลากตัวเลื่อนกระจาย

 • เพิ่มเงาให้กับแผนภูมิวงกลมหรือรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูป: เลือกแผนภูมิหรือรูปสามเหลี่ยมของวงกลม

  ในตัวตรวจสอบแผนภูมิ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เพิ่มเงาให้กับรูปสามเหลี่ยมที่เลือกแต่ละชิ้น: เลือก แต่ละชิ้น จากเมนูป๊อปอัพเงา

  • เพิ่มเงาให้กับแผนภูมิทั้งหมด: เลือก กลุ่ม จากเมนูป๊อปอัพเงา

  • ตั้งค่าคุณลักษณะเงา: เปิดตัวตรวจสอบกราฟิก แล้วปรับคุณลักษณะเงาโดยใช้ตัวควบคุมในส่วนเงา

แผนภูมิแท่งและคอลัมน์: การตั้งค่าเงา ระยะห่าง และชื่อชุดข้อมูล

ในแผนภูมิแท่งและคอลัมน์ คุณสามารถปรับระยะห่างระหว่างชุดของแท่งหรือคอลัมน์ (ชุดของข้อมูล) ในแผนภูมิที่ซึ่งชุดของข้อมูลไม่เป็นแบบเรียงซ้อน คุณยังสามารถปรับระยะห่างระหว่างแท่งหรือคอลัมน์ (ชุดของข้อมูลแต่ละชุด) ได้ด้วย คุณยังสามารถปรับใช้เงากับชุดข้อมูลแต่ละชุดหรือกับทั้งแผนภูมิได้ด้วย

ตัวควบคุมรูปแบบแท่งในตัวตรวจสอบแผนภูมิ
 1. เลือกแผนภูมิแท่งหรือคอลัมน์

 2. หากตัวตรวจสอบแผนภูมิไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มตัวตรวจสอบแผนภูมิ และคลิก แผนภูมิ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนที่ว่างระหว่างแท่ง: ป้อนค่าในช่อง “ช่องว่างระหว่างแถบ” หรือคลิกที่ลูกศร

  • เปลี่ยนที่ว่างระหว่างชนิด (ในแผนภูมิแบบไม่เรียงซ้อน): ระบุค่าในช่อง “ช่องว่างระหว่างชุด”

   ค่าคือเปอร์เซ็นต์ของความหนาของแท่ง การลดที่ว่างระหว่างแท่งทำให้แท่งเหล่านั้นหนาขึ้น คุณยังสามารถย้ายตัวเมาส์ชี้ที่อยู่ใกล้กับขอบแท่งได้จนกว่าจะกลายเป็นลูกศรสองหัว แล้วลากเพื่อทำให้แท่งนั้น ๆ หนาขึ้นหรือบางลง

  • เพิ่มเงาให้กับแท่งแต่ละแท่ง: เลือก แต่ละชิ้น จากเมนูป๊อปอัพเงา

  • เพิ่มเงาให้กับกลุ่มแท่งแต่ละกลุ่ม: เลือก แต่ละชิ้น จากเมนูป๊อปอัพเงา

   ในการตั้งค่าคุณลักษณะเงา ให้ใช้ตัวตรวจสอบกราฟิก

  • แสดงชื่อชุดข้อมูล: ในบานหน้าต่างแกนของตัวตรวจสอบแผนภูมิ ให้เลือก แสดงชื่อชุดข้อมูล จากเมนูป๊อปอัพตัวเลือกเลือกแกนในส่วนแกนหมวดหมู่

แผนภูมิเส้น: การปรับแต่งสัญลักษณ์และเส้นของจุดข้อมูล

ในแผนภูมิเส้น คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ (วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และข้าวหลามตัด) เพื่อแสดงถึงจุดข้อมูล คุณยังสามารถแสดงเส้นตรงหรือเส้นโค้งระหว่างจุดข้อมูลได้ด้วย

ตัวควบคุมจุดข้อมูลในบานหน้าต่างชุดข้อมูลของตัวตรวจสอบแผนภูมิ

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนสัญลักษณ์จุดข้อมูล: เลือกเส้น และคลิก ชุดข้อมูล ในตัวตรวจสอบแผนภูมิ เลือกสัญลักษณ์จากเมนูป๊อปอัพสัญลักษณ์ข้อมูล ปรับขนาดของสัญลักษณ์จุดข้อมูลโดยการป้อนค่าในช่องที่อยู่ติดกันหรือโดยการคลิกลูกศร

 • เชื่อมจุดด้วยเส้นโค้ง: เลือกเส้น แล้วเลือก เส้นโค้ง จากเมนูป๊อปอัพเชื่มต่อจุด

 • เปลี่ยนสีเส้น: เลือกเส้น และใช้ตัวควบคุมเส้นขีดในตัวตรวจสอบกราฟิก

แผนภูมิพื้นที่: การแสดงสัญลักษณ์จุดข้อมูล

ในแผนภูมิพื้นที่ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ (วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และข้าวหลามตัด) เพื่อแสดงถึงจุดข้อมูล

 1. เลือกรูปร่างของพื้นที่

 2. หากตัวตรวจสอบแผนภูมิไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มตัวตรวจสอบแผนภูมิ และคลิก ชุดข้อมูล

 3. เลือกสัญลักษณ์จากเมนูป๊อปอัพสัญลักษณ์ข้อมูล

 4. ปรับขนาดของสัญลักษณ์จุดข้อมูลโดยการป้อนค่าในช่องที่อยู่ติดกันหรือโดยการคลิกลูกศร

แผนภูมิการกระจาย: การเปลี่ยนลักษณะของสัญลักษณ์และเส้นของจุดข้อมูล

แผนภูมิการกระจายจะแสดงข้อมูลต่างกันกว่าแผนภูมิชนิดอื่น ๆ แผนภูมิการกระจายต้องใช้อย่างน้อยสองคอลัมน์หรือแถวของข้อมูลเพื่อลงจุดค่าสำหรับชุดข้อมูลเดียว ในการแสดงชุดข้อมูลหลายชุด ให้คุณใช้คอลัมน์ (หรือแถว) เพิ่มเติมสองคู่

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เชื่อมต่อจุดของชุดข้อมูลที่เลือกกับเส้นตรงหรือเส้นโค้ง: ในบานหน้าต่างชุดข้อมูลของตัวตรวจสอบแผนภูมิ ให้เลือกรายการจากเมนูป๊อปอัพเชื่อมต่อจุด

  ตัวควบคุมจุดข้อมูลในบานหน้าต่างชุดข้อมูลของตัวตรวจสอบแผนภูมิ
 • เปลี่ยนสีของจุดข้อมูลหรือเส้นในแผนภูมิของคุณ: เลือกจุดข้อมูลหรือเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน (คุณสามารถเปลี่ยนสีแยกต่างหากสำหรับจุดข้อมูล เส้น และเส้นแนวโน้มได้แม้ว่าจะแสดงถึงชุดข้อมูลเดียวกัน) ในตัวตรวจสอบกราฟิก ให้คลิกช่องสีเส้นขีดแล้วเลือกสีจากหน้าต่างสี

 • เปลี่ยนรูปแบบและความหนาของเส้นใด ๆ ในแผนภูมิของคุณ: เลือกเส้นและเลือกรูปแบบเส้นจากเมนูป๊อปอัพเส้นขีดในตัวตรวจสอบกราฟิก ในการปรับความหนาของเส้น ให้ป้อนค่าในช่องด้านล่างเมนูป๊อปอัพเส้นขีด หรือคลิกที่ลูกศร

ในแผนภูมิการกระจาย คุณสามารถแสดงแถบข้อผิดพลาดสำหรับการวัดทั้งแกน x และแกน y และแสดงเส้นแนวโน้มสำหรับชุดข้อมูลที่เลือก

แผนภูมิแบบสองแกนและแบบผสม: การเปลี่ยนประเภทแผนภูมิ

แผนภูมิแบบผสมแสดงแผนภูมิเดียวซึ่งชุดข้อมูลแต่ละชุดในสองชุดข้อมูลสามารถแสดงเป็นแผนภูมิประเภทอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลหนึ่งชุดสามารถแสดงถึงได้ด้วยเส้นขณะที่ชุดข้อมูลอื่นแสดงถึงด้วยคอลัมน์

สำหรับแผนภูมิทั้งแบบสองแกนและแบบผสม มีเพียงชุดข้อมูลเดียวเท่านั้นที่สามารถแสดงถึงได้ด้วยแผนภูมิแต่ละประเภท ชุดข้อมูลสามารถแสดงถึงได้ด้วยแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิพื้นที่

 1. เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนประเภทแผนภูมิ

 2. หากตัวตรวจสอบแผนภูมิไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มตัวตรวจสอบแผนภูมิ และคลิก ชุดข้อมูล

 3. เลือกประเภทแผนภูมิจากเมนูป๊อปอัพประเภทชุดข้อมูล

แผนภูมิแบบ 3 มิติ: การปรับการตั้งค่าฉาก

สำหรับแผนภูมิแบบ 3 มิติ คุณสามารถเปลี่ยนมุมการดูและมุมจัดแสงของแผนภูมิได้

 1. เลือกแผนภูมิแบบ 3 มิติ

 2. หากตัวตรวจสอบแผนภูมิไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มตัวตรวจสอบแผนภูมิ และคลิก แผนภูมิ

 3. ในการเปลี่ยนมุมการดูของแผนภูมิ ให้ลากปุ่มลูกศรในส่วนฉาก 3 มิติจนกว่าคุณจะกำหนดตำแหน่งแผนภูมิตามวิธีที่คุณต้องการได้

 4. ในการเปลี่ยนมุการจัดแสงและความเข้ม ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพรูปแบบการจัดแสง

 5. ในการเปลี่ยนความลึกขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ลากตัวเลื่อนความลึกแผนภูมิ

  การลากไปทางขวาจะทำให้องค์ประกอบแผนภูมิยืดออกไปทางตัวแสดง หากคุณสร้างแผนภูมิที่ลึกมาก คุณอาจจำเป็นต้องปรับขนาดแผนภูมิให้พอดีกับหน้า

 6. ในการยกระดับขอบบนแผนภูมิวงกลม 3 มิติ ให้เลือก แสดงขอบตัดเฉียง