การเพิ่มแผนภูมิและป้อนข้อมูล

คุณสามารถนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิประเภทสองมิติ (2D) หรือสามมิติ (3D) ซึ่งรวมถึงแผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ และแผนภูมิพื้นที่ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมที่วางซ้อนแผนภูมิสองประเภทภายในภาพประกอบเดียวกัน และข้อมูลกราฟในแผนภูมิการกระจายแบบ 2 มิติ

ให้คุณป้อนข้อมูลของคุณในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิซึ่งมีตารางที่คุณสามารถแก้ไขได้ (ตารางนั้นจะไม่ปรากฏในหนังสือของคุณ) ขณะที่คุณแทนที่ข้อมูลตัวยึดในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ แผนภูมินั้นจะอัปเดตทันทีเพื่อแสดงข้อมูลของคุณเองให้เห็น คุณสามารถคัดลอกและวางข้อมูลจากกระดาษคำนวณหรือตาราง

แผนภูมิแท่ง คำอธิบาย และตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิใหม่

 1. เลือก ประเภทแผนภูมิ จากเมนูป๊อปอัพแผนภูมิในแถบเครื่องมือ

 2. ในการป้อนข้อมูลของคุณในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • แก้ไขข้อความ (ซึ่งรวมถึงป้ายต่าง ๆ): คลิกสองครั้งที่ข้อความและป้อนข้อความใหม่

  • คัดลอกข้อมูลจากกระดาษคำนวณหรือตาราง คัดลอกและวางลงในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  • จัดลำดับแถวหรือคอลัมน์ใหม่: ลากป้ายแถวหรือคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพิ่มแถวหรือคอลัมน์: คลิก เพิ่มแถว หรือ เพิ่มคอลัมน์

  • ลบแถวหรือคอลัมน์: เลือกป้ายแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด Delete

 3. ในการสลับข้อมูลที่จะลงจุด ให้คลิกที่ปุ่ม “ลงจุดแถวและคอลัมน์” ปุ่มใดปุ่มหนึ่งในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  ปุ่มแถวและคอลัมน์ในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ
 4. ลากเพื่อย้ายและปรับขนาดแผนภูมิ

 5. ปรับแต่งการจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตัวเอง

การแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ในการแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่ ให้คุณเปิดตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิและป้อนข้อมูลใหม่ของคุณ ขณะที่คุณแก้ไขข้อมูล แผนภูมิจะอัปเดตทันทีเพื่อแสดงข้อมูลใหม่ให้เห็น

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. หากตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มตัวตรวจสอบแผนภูมิ และคลิก แก้ไขข้อมูล

  คุณยังสามารถเลือก รูปแบบ > แผนภูมิ > แสดงตัวแก้ไขข้อมูล

 3. เลือกเซลล์ตารางในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิและป้อนข้อมูลของคุณลงไป

  ข้อมูลที่ถูกแก้ไขในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

การเปลี่ยนแผนภูมิจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง

เมื่อคุณเปลี่ยนจากแผนภูมิประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภท การจัดรูปแบบของแผนภูมิอาจไม่ได้ถูกเก็บไว้ในแผนภูมิใหม่

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. หากตัวตรวจสอบแผนภูมิไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มตัวตรวจสอบแผนภูมิ แล้วเลือกแผนภูมิประเภทอื่นจากเมนูป๊อปอัพทางด้านซ้ายบน

  • หากคุณสลับไปเป็นแผนภูมิวงกลม: จุดข้อมูลแรกในแต่ละชุดข้อมูลจะแสดงเป็นเสี้ยว

  • หากคุณสลับไปเป็นแผนภูมิการกระจาย: จุดแต่ละจุดในแผนภูมิต้องมีสองค่า หากแผนภูมินั้นอิงตามจำนวนคี่ของแถวหรือคอลัมน์ แถวหรือคอลัมน์สุดท้ายจะไม่ถูกลงจุด

  • หากคุณสลับไปเป็นแผนภูมิแท่ง คอลัมน์ พื้นที่ หรือเส้น: ชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิใหม่จะสอดคล้องกับแถวหรือคอลัมน์ในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  • หากคุณสลับไปเป็นแผนภูมิเวอร์ชั่น 3 มิติ: ตัวตรวจสอบแผนภูมิจะมีตัวควบคุมสำหรับการจัดการความลึกของวัตถุ รูปแบบการจัดแสง และอื่น ๆ