การนำเข้าไฟล์ ePub

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ ePub 2 หรือ ePub 3 เป็นโครงการหนังสือใหม่ใน iBooks Author

ข้อสำคัญ: iBooks Author ไม่ได้นำเข้าไฟล์ ePub ที่ปกป้องด้วย DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล)

การนำเข้าไฟล์ ePub

 1. เลือก ไฟล์ > สร้างใหม่ จากไฟล์ ePub เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า แล้วคลิก เปิด

 2. เลือก แม่แบบ แล้วระบุตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:

  • นำเข้ารูปแบบย่อหน้าในไฟล์: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “รักษารูปแบบย่อหน้า”

  • นำเข้าสื่อและกราฟิกในไฟล์: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “รวมสื่อและกราฟิก”

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถ สร้างแม่แบบของตัวคุณเอง แล้วนำเข้าไฟล์ ePub ไปใส่ได้อีกด้วย

 3. คลิก เลือก

  ใน iBooks Author ระดับสองระดับแรกของสารบัญของไฟล์ ePub ที่นำเข้าจะถูกรักษาไว้ และระดับเนื้อหาต่อจากนั้นจะกระจายออก

  เคล็ดลับ: ในการแทนที่แบบอักษรหลังจากที่คุณนำเข้าไฟล์ ePub ให้เลือก รูปแบบ > แบบอักษร > แทนที่แบบอักษร