เลือกแม่แบบ
ในการสร้างหนังสือใน iBooks Author คุณต้องเริ่มด้วย ...

เพิ่ม จัดลำดับใหม่ หรือลบองค์ประกอบหนังสือ
การเพิ่ม จัดลำดับใหม่ หรือการลบบท ส่วน และหน้า หนั ...

การปรับแต่งสารบัญด้วยตัวเอง
หนังสือแต่ละเล่มมาพร้อมกับสารบัญที่อัปเดตโดยอัตโนม ...

การเพิ่มทั้งอภิธานศัพท์
คุณสามารถทำคำหรือวลีใด ๆ ในหนังสือของคุณให้เป็นคำอ ...

การบันทึกและการเปิดเอกสาร
iBooks Author เมื่อเริ่มสร้างเอกสาร คุณจะต้องตั้งช ...