ภาพรวมองค์ประกอบหนังสือ

แม่แบบ iBooks Author ทุกแม่แบบมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ชื่อหนังสือ: ปกหนังสือที่ปรากฏใน iBooks Store และในชั้นวางหนังสือ iBooks ของผู้อ่าน ป้อนทับข้อความตัวยึดเพื่อเพิ่มชื่อหนังสือ

 • สื่อเกริ่นนำ: เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอแบบสั้น (แนะนำให้เป็น 10 วินาทีหรือตํ่ากว่านั้น) ที่ปรากฏเมื่อผู้อ่านเปิดหนังสือ ในการให้หนังสือเปิดไปยังสารบัญโดยตรง ให้ปล่อยสื่อเกริ่นนำให้ว่างไว้

 • สารบัญ: ผู้อ่านสามารถใช้สารบัญเพื่อนำทางไปยังตำแหน่งเฉพาะในหนังสือฉบับสมบูรณ์ iBooks Author จะสร้างและอัปเดตสารบัญโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถ ปรับแต่งสารบัญด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้หากคุณต้องการ

 • อภิธานศัพท์: เพิ่มคำ ตลอดทั้งหนังสือของคุณที่ผู้อ่านสามารถแตะหรือคลิกเพื่อดูคำจำกัดความได้ คำที่มีคำจำกัดความทุกคำยังปรากฏในอภิธานศัพท์ของหนังสืออีกด้วย หากคุณไม่ได้เพิ่มคำใด ๆ หนังสือของคุณจะไม่มีอภิธานศัพท์ (แต่คุณไม่สามารถลบองค์ประกอบอภิธานศัพท์จากแม่แบบได้)

 • บทและส่วน: บทสามารถมีหน้า และสามารถมีส่วนที่มีหน้าได้ ตัวอย่างเช่น หนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีบทที่เรียกว่า “Bears” ซึ่งสามารถมีส่วนต่าง ๆ เช่น “Polar Bears” “Grizzly Bears” และอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถใช้ส่วนสำหรับเนื้อหาในตัวเองที่อยู่ในบทได้ เช่น บทเรียน กิจกรรม หรือกรณีศึกษา

  แม่แบบแต่ละแม่แบบจะมีเค้าโครงบทและเค้าโครงส่วนหลายเค้าโครงที่คุณสามารถปรับแต่งด้วยตัวเองได้ และยังมีส่วนที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลลิขสิทธิ์ ข้อมูลคำอุทิศ และข้อมูลคำนำอีกด้วย ขณะที่คุณเพิ่มเนื้อหาไปยังบทหรือส่วน หน้าจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติหากจำเป็น คุณยังสามารถเพิ่มหน้าก่อนจากนั้นจึงสร้างเนื้อหาของคุณได้ีอีกด้วย

  เคล็ดลับ: ในการปรับแต่งประสบการณ์การรับชมให้เหมาะสม ให้สร้างบทที่เล็กลงหลาย ๆ บทแทนที่จะสร้างบทที่ใหญ่ขึ้นเพียงไม่กี่บท

  ข้อสำคัญ: คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของบทและส่วนได้โดยการลากบทและส่วนเหล่านั้นลงในบานหน้าต่างหนังสือ แต่คุณไม่สามารถจัดลำดับแต่ละหน้าใหม่ได้โดยการลากบทและส่วนเหล่านั้น ในการจัดเรียงเนื้อหาใหม่ภายในบทหรือส่วน คุณต้องแก้ไขเนื้อหา

แม่แบบทั้งหมดจะมีตัวยึด สำหรับสื่อและข้อความ ลากสื่อไปบนตัวยึดสื่อเพื่อเพิ่ม คุณไม่จำเป็นต้องลบรายการตัวยึดก่อน