การดูอักขระที่มองไม่เห็นและขอบเขตวัตถุ

คุณสามารถแสดงขอบของตัวอักษร กราฟิก และองค์ประกอบสื่อได้ คุณยังสามารถแสดงอักขระ “ที่มองไม่เห็น” เช่น การขึ้นย่อหน้าใหม่ การขึ้นบรรทัดใหม่ และการเว้นวรรค ได้อีกด้วย

การดูขอบหรือสิ่งที่มองไม่เห็น

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ดูเส้นขอบรอบ ๆ องค์ประกอบในหน้า: เลือก แสดงขอบเค้าโครง จากเมนูป๊อปอัพ มุมมอง ใน แถบเครื่องมือ

  • ดูสิ่งที่มองไม่เห็น: เลือก แสดงสิ่งที่มองไม่เห็น จากเมนูป๊อปอัพ มุมมอง ในแถบเครื่องมือ

    เคล็ดลับ: ในการทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นโดดเด่นมากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนสีของสิ่งเหล่านั้นได้ เลือก iBooks Author > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป และคลิกที่ตารางสี สิ่งที่มองไม่เห็น แล้วเลือกสี

ตารางด้านล่างแสดงสิ่งที่อักขระที่มองไม่เห็นแสดงถึง

อักขระที่มองไม่เห็น

แสดงถึง

อักขระการจัดรูปแบบพื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่าง

อักขระการจัดรูปแบบช่องว่างที่ไม่ให้ตัดคำ

ช่องว่างที่ไม่ให้ตัดคำ (Option–Space bar)

แถบอักขระการจัดรูปแบบ

Tab

อักขระการจัดรูปแบบการแบ่งบรรทัด

การแบ่งบรรทัด (Shift-Return)

อักขระการจัดรูปแบบการแบ่งย่อหน้า

การแบ่งย่อหน้า (Return)

อักขระการจัดรูปแบบการแบ่งหน้า

การแบ่งหน้า

อักขระการจัดรูปแบบการแบ่งคอลัมน์

การแบ่งคอลัมน์

เครื่องหมายวัตถุที่ยึด

เครื่องหมายวัตถุที่ยึด