การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง

คุณสามารถเพิ่มรายการที่คุณใช้บ่อยที่สุดไปยัง แถบเครื่องมือ ในการดูคำอธิบายของสิ่งที่รายการแถบเครื่องมือทำ ให้กดตัวเมาส์ชี้ค้างไว้บนรายการดังกล่าวในแถบเครื่องมือ

หน้าต่างสำหรับการปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง

การเปลี่ยนแถบเครื่องมือ

 1. เลือก มุมมอง > ปรับแต่งแถบเครื่องมือ (หรือกด Control แล้วคลิก แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก ปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง จากเมนูคีย์ลัด)

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • จัดเรียงรายการใหม่ในแถบเครื่องมือ: ลากรายการเหล่านั้นไปยังตำแหน่งในแถบเครื่องมือ

  • เพิ่มรายการไปยังแถบเครื่องมือ: ลากรายการเหล่านั้นไปยังตำแหน่งในแถบเครื่องมือ

  • ลบรายการออกจากแถบเครื่องมือ: ลากรายการเหล่านั้นไปยังตำแหน่งในแถบเครื่องมือ

  • แสดงเฉพาะไอคอนหรือเฉพาะข้อความเท่านั้น: เลือกรายการจากเมนูป๊อปอัพ แสดง:

  • กู้คืนชุดเริ่มต้นของปุ่มแถบเครื่องมือ: ลากชุดเริ่มต้นไปยังแถบเครื่องมือ

 3. คลิกเสร็จสิ้น