หากคุณเห็นคำเตือนเอกสาร

คุณอาจเห็นหน้าต่างคำเตือนเอกสารเมื่อคุณ:

การระบุคำเตือนเอกสาร

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การดูหน้าต่างคำเตือนเอกสาร: เลือก มุมมอง > แสดงคำเตือนเอกสาร

  • แทนที่แบบอักษรที่สูญหาย: เลือกแบบอักษรที่สูญหายแล้วเลือกแบบอักษรจากเมนูป๊อปอัพ แทนที่แบบอักษร

  • ป้องกันหน้าต่างจากการปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ: ยกเลิกการเลือก “เปิดหน้าต่างนี้เมื่อเกิดปัญหา”

  • ล้างคำเตือนทั้งหมด: คลิก ล้างทั้งหมด

คุณสามารถคัดลอกข้อความเตือนแล้ววางลงในเอกสารสำหรับอ้างอิงในภายหลังได้ ข้อความเหล่านี้อาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหา