ตรวจสอบการสะกดคำ
ตามค่าเริ่มต้น คำที่ไม่รู้จักจะมีเส้นสีแดงขีดอยู่ด ...

การแก้ไขและการใส่ยัติภังค์ข้อความโดยอัตโนมัติ
การค้นหาและแทนที่ข้อความ เลือก แก้ไข > ค้นหา ...