การจัดรูปแบบข้อความโดยใช้รูปแบบ

การใช้รูปแบบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดรูปแบบข้อความ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของชื่อบททั้งหมดในหนังสือ หากคุณเริ่มสร้างและเริ่มปรับใช้รูปแบบชื่อบท คุณสามารถปรับขนาดชื่อบททั้งหมดในหนังสือในเวลาเดียวกันได้โดยการแก้ไขรูปแบบ แทนที่จะจัดรูปแบบชื่อแต่ละชื่อใหม่

iBooks Author ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบในการสร้างสารบัญ อีกด้วย

แต่ละแม่แบบจะมีรูปแบบในตัว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการ (ข้อความตัวยึดทั้งหมดจะใช้รูปแบบ) คุณยังสามารถสร้างรูปแบบของคุณเองได้เช่นกัน รูปแบบทั้งหมดที่ปรากฏในลิ้นชักรูปแบบ:

ปุ่มลิ้นชักรูปแบบในแถบรูปแบบ

มีรูปแบบสามชนิด:

 • รูปแบบย่อหน้าสามารถปรับใช้ได้เฉพาะกับย่อหน้าทั้งย่อหน้าเท่านั้น (ที่ลงท้ายด้วยอักขระ Return) ใช้ไม่ได้กับคำแต่ละคำภายในย่อหน้า

  ตามค่าเริ่มต้น ย่อหน้าถัดไป (หลังจากที่คุณกดปุ่ม Return) จะใช้รูปแบบเดียวกัน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการย่อหน้าหลัง ชื่อบท เพื่อให้เป็นค่าเริ่มต้นของ ชื่อย่อยของบท ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้คลิก เพิ่มเติม ในตัวตรวจสอบข้อความแล้วเลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ ต่อท้ายรูปแบบย่อหน้า

 • รูปแบบอักขระสามารถปรับใช้กับอักขระแต่ละตัวหรือกลุ่มอักขระ หรือใช้กับคำแต่ละคำภายในย่อหน้าได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบย่อหน้า

 • รูปแบบรายการทำให้เป็นเรื่องง่ายในการสร้างรายการและเค้าร่าง

การปรับใช้รูปแบบกับข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับใช้รูปแบบ

  เคล็ดลับ: หากคุณปรับใช้รูปแบบกับย่อหน้าทั้งย่อหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเลือกย่อหน้า เพียงแค่วางจุดการแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า

 2. ในลิ้นชักรูปแบบ ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการปรับใช้กับข้อความที่เลือก

  หากลิ้นชักรูปแบบไม่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มลิ้นชักรูปแบบ ใน แถบรูปแบบ หรือเลือก มุมมอง > แสดงลิ้นชักรูปแบบ

คุณยังสามารถปรับใช้ลิ้นชักรูปแบบกับรายการเลือกโดยเลือกรูปแบบจากเมนูป๊อปอัพเมนูหนึ่ง (ที่แสดงด้านล่าง) ในแถบรูปแบบ:

เมนูป๊อปอัพรูปแบบย่อหน้าและรูปแบบอักขระในแถบรูปแบบ

การแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่แล้ว

 1. เลือกข้อความที่ใช้รูปแบบที่คุณต้องการแก้ไข

 2. จัดรูปแบบข้อความในลักษณะที่คุณต้องการ

 3. ในลิ้นชักรูปแบบ ให้คลิกลูกศรสีแดงที่อยู่ถัดจากชื่อรูปแบบแล้วเลือกแล้วเลือก กำหนดรูปแบบใหม่ จากเมนูป๊อปอัพ รายการเลือก

  หากลิ้นชักรูปแบบไม่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มลิ้นชักรูปแบบ ใน แถบรูปแบบ หรือเลือก มุมมอง > แสดงลิ้นชักรูปแบบ

รูปแบบก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกอัปเดตเป็นรูปแบบใหม่

การสร้างรูปแบบใหม่

 1. จัดรูปแบบข้อความในลักษณะที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อความ

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ เพิ่มรูปแบบ ที่ด้านล่างของลิ้นชักรูปแบบ

  หากลิ้นชักรูปแบบไม่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มลิ้นชักรูปแบบ ใน แถบรูปแบบ หรือเลือก มุมมอง > แสดงลิ้นชักรูปแบบ

 3. ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบใหม่

 4. หากคุณไม่ต้องการปรับใช้รูปแบบกับข้อความที่เลือก ให้ยกเลิกการเลือก “ปรับใช้รูปแบบนี้เมื่อทำการสร้าง”

เคล็ดลับ: ในการสร้างคีย์ลัดแป้นพิมพ์สำหรับรูปแบบใหม่ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อรูปแบบ (ในลิ้นชักรูปแบบ) แล้วเลือก ปุ่มลัด > ตัวเลือก จากเมนูป๊อปอัพ คุณสามารถเลือกข้อความแล้วกดปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับใช้ข้อความได้ในตอนนี้ ในการปรับใช้รูปแบบและล้างการแทนทีในข้อความที่เลือก ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณกดปุ่มฟังก์ชั่น

การตั้งชื่อใหม่หรือการลบรูปแบบ

 1. หากลิ้นชักรูปแบบไม่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มลิ้นชักรูปแบบ ใน แถบรูปแบบ หรือเลือก มุมมอง > แสดงลิ้นชักรูปแบบ

 2. ในลิ้นชักรูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณต้องการตั้งชื่อใหม่หรือลบ แล้วปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ตั้งชื่อรูปแบบใหม่ ป้อนชื่อใหม่ แล้วกด Return

  • เลือก ลบรูปแบบ และหากรูปแบบถูกใช้ในเอกสารปัจจุบัน ให้เลือกรูปแบบการแทนที่

การคัดลอกรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระและปรับใช้กับข้อความอื่น ๆ

 1. วางจุดแทรกในย่อหน้าหรือคำที่มีรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลือก รูปแบบ > คัดลอกรูปแบบตัวเลือก

 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข (หรือวางจุดแทรกในย่อหน้าหรือคำ) แล้วเลือกรูปแบบ > วางรูปแแบบตัวเลือก

การลบการแทนที่รูปแบบ

เมื่อคุณเปลี่ยนคุณลักษณะข้อความโดยไม่ปรับใช้รูปแบบ นั่นหมายถึงคุณได้สร้างการ แทนที่ รูปแบบ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกย่อหน้าที่ใช้รูปแบบเนื้อหาแล้วเลือก รูปแบบ > แบบอักษร > ตัวหนา รูปแบบของย่อหน้าได้ถูกแทนที่แล้วในตอนนี้ เมื่อคุณเลือกข้อความที่มีการแทนที่รูปแบบ ลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อรูปแบบ (ในลิ้นชักรูปแบบ) จะเปลี่ยนเป็นสีแดง คุณสามารถปล่อยการแทนที่ทิ้งไว้หรือคุณสามารถลบการแทนที่ออกได้ (คุณยังสามารถรวมการแทนที่ให้เป็นรูปแบบใหม่หรือรูปแบบที่มีอยู่แล้วได้ ดังที่อธิบายไว้ในงานด้านบน)

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ในลิ้นชักรูปแบบ ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของรูปแบบที่เลือกแล้วเลือก แปลงกลับเป็นรูปแบบที่กำหนด จากเมนูป๊อปอัพ

  หากลิ้นชักรูปแบบไม่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มลิ้นชักรูปแบบ ใน แถบรูปแบบ หรือเลือก มุมมอง > แสดงลิ้นชักรูปแบบ

  ลูกศรสีแดงในลิ้นชักรูปแบบที่ระบุการแทนที่รูปแบบ

ในการเปลี่ยนลักษณะทั้งหมดของรูปแบบให้เป็นรูปแบบอื่น ให้ดูที่คำแนะนำสำหรับ การค้นหาและการแทนที่ข้อความ