เพิ่มข้อความ

แม่แบบ iBooks Author มีกล่องข้อความในตัวพร้อมทั้งข้อความตัวยึดที่คุณเพีบงแค่ป้อนเข้าไป หากคุณเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมที่สามารถพอดีกับหน้าได้ หน้าใหม่จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติและเนื้อหาจะไหลลงสู่หน้าใหม่

คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความแบบกำหนดเองที่ไม่ได้เป็นส่วนที่เหลือของโฟลว์เอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มของตกแต่งหรือแบนเนอร์เฉพาะในหน้าที่ระบุ คุณไม่สามารถเชื่อมกล่องข้อความแบบกำหนดเองสองกล่องให้ไหลข้อความจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องได้

รูปร่างต่าง ๆ ยังมีกล่องข้อความในตัวอีกด้วย ข้อความที่คุณป้อนในรูปร่างจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการไหลของข้อความเอกสารทั้งหมด

การเพิ่มกล่องข้อความ

  1. ในแถบเครื่องมือ ให้คลิก กล่องข้อความ

    กล่องข้อความที่เลือกจะปรากฏในหน้า

  2. ลากกล่องไปยังที่ที่คุณต้องการในหน้า

  3. ป้อนทับข้อความตัวยึด

    คุณสามารถปรับขนาดกล่องข้อความโดยใช้ขอบจับเพื่อเลือกของกล่องข้อความเอง

    ข้อสำคัญ: ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบอักษรในหนังสือฉบับสมบูรณ์แสดงอย่างถูกต้อง ให้ใช้เฉพาะแบบอักษรในรูปแบบ TrueType (.ttf) หรือ OpenType เท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าแบบอักษรเป็นรูปแบบใด แสดงตัวอย่างหนังสือของคุณใน iBooks เพื่อให้แน่ใจว่าแบบอักษรถูกต้อง