การแสดงตัวอย่างใน iBooks
การแสดงตัวอย่างหนังสือใน iBooks คุณสามารถแสดงตัวอย ...

การเผยแพร่ไปยัง iBooks Store


ส่งออกหนังสือของคุณ
สำหรับ iBook หรือในรูปแบบอื่น หากคุณไม่ได้ส่งหนังส ...

ส่งอีเมลหนังสือ
การส่งหนังสือของคุณผ่านอีเมล หากคุณใช้แอปพลิเคชั่น ...

การพิมพ์หนังสือ
คุณสามารถพิมพ์หนังสือของคุณได้หลายวิธีเพื่อให้ตรงก ...