การแสดงตัวอย่างหนังสือใน iBooks

คุณสามารถแสดงตัวอย่างหนังสือทั้งเล่มของคุณหรือบทเดียวใน iBooks iBooks สำหรับ iPad หรือ Mac ในการแสดงตัวอย่างหนังสือของคุณ คุณจำเป็นต้องติดตั้ง iBook เวอร์ชั่นล่าสุด

การแสดงหนังสือหรือบทใน iPad

 1. เชื่อมต่อ iPad กับ Mac ของคุณ

 2. ในหน้าจอโฮมของ iPad ของคุณ ให้แตะ iBooks

 3. ใน iBooks Author ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แสดงตัวอย่างหนังสือ: คลิกปุ่มแสดงตัวอย่างในแถบเครื่องมือ หรือเลือก ไฟล์ > แสดงตัวอย่าง

  • แสดงตัวอย่างบท: เลือกบทที่คุณต้องการแสดงตัวอย่างในแถบข้าง จากนั้นเลือก ไฟล์ > แสดงเฉพาะส่วนปัจจุบัน

หมายเหตุ: ในการแสดงตัวอย่างบน iPad ที่ใช้ iOS 7 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องมี iTunes 11.1 หรือรุ่นใหม่กว่าติดตั้งบน Mac ของคุณ

การแสดงหนังสือหรือบทใน Mac

 1. ใน Mac ที่ใช้งาน OS X Mavericks ที่มี iBooks ติดตั้งอยู่ ให้เปิด iBooks Author

 2. ใน iBooks Author ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แสดงตัวอย่างหนังสือ: คลิกปุ่มแสดงตัวอย่างในแถบเครื่องมือ หรือเลือก ไฟล์ > แสดงตัวอย่าง

  • แสดงตัวอย่างบท: เลือกบทที่คุณต้องการแสดงตัวอย่างในแถบข้าง จากนั้นเลือก ไฟล์ > แสดงเฉพาะส่วนปัจจุบัน

การเปลี่ยนสิ่งที่ปุ่มแสดงตัวอย่างแสดง

ตามค่าเริ่มต้น การคลิก แสดงตัวอย่าง จะแสดงหนังสือทั้งเล่ม แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้เพื่อให้ iBooks Author แสดงตัวอย่างเฉพาะส่วนปัจจุบัน

 1. เลือก iBooks Author > การตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่าง ทั่วไป ให้เลือก “แสดงตัวอย่างเฉพาะส่วนปัจจุบัน”

เคล็ดลับ: ในการแสดงรายการของอุปกรณ์ที่มีให้ใช้งานได้สำหรับการแสดงตัวอย่างใน iBooks ให้กด Option เมื่อคุณคลิก แสดงตัวอย่าง