ส่งออกหนังสือของคุณสำหรับ iBook หรือในรูปแบบอื่น

หากคุณไม่ได้ส่งหนังสือของคุณไปยัง iBooks Store คุณยังสามารถสร้างไฟล์หนังสือที่คุณสามารถกระจายด้วยตัวคุณเอง

คุณยังสามารถส่งออกหนังสือขของคุณเป็นไฟล์ PDF ซึ่งคุณสามารถดูหรือพิมพ์โดยใช้ แสดงตัวอย่าง, Adobe Reader หรือแอปพลิเคชั่นตัวอ่าน PDF ใด ๆ ลิงก์ใช้ได้กับ PDF แต่สื่อที่โต้ตอบได้อื่น ๆ (วิดเจ็ต) เช่น ภาพยนตร์และวัตถุ 3 มิติ อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

คุณยังสามารถส่งออกเฉพาะข้อความจากหนังสือของคุณได้

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือกที่จะกระจายหนังสือของคุณด้วยตัวคุณเอง ให้แน่ใจว่าได้ทบทวนข้อแนะนำในข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ของ iBooks Author แล้ว ในการดูข้อตกลง ให้เลือก iBooks Author > เกี่ยวกับ iBooks Author แล้วคลิก ข้อตกลงในอนุญาต

การส่งออกรูปแบบ iBooks

 1. ในขณะที่เปิดหนังสืออยู่ ให้เลือก ไฟล์ > ส่งออก แล้วคลิก iBooks

 2. หากคุณต้องการส่งไฟล์ไปยัง iBooks Store ให้คลิกที่สามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากตัวเลือก iBooks Store และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

 3. คลิก ต่อไป

 4. ป้อนชื่อสำหรับหนังสือ เลือกที่ที่จะบันทึก แล้วคลิก ส่งออก

ในการดูหนังสือใน iBooks สำหรับ iPad ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง iBooks และ iOS แล้ว และปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ส่งอีเมลไฟล์ แล้วเปิดไฟล์ใน Mail ใน iPad แตะไฟล์เพื่อเปิด

 • ลากไฟล์หนังสือ (ที่มีนามสกุล .ibooks) ไปยังหน้าต่าง iTunes และเชื่อมข้อมูลหนังสือของคุณกับ iPad ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ iTunes

ในการดูหนังสือใน iBooks สำหรับ Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง iBooks และ OS X แล้ว และปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้:

 • ลากไฟล์หนังสือ (ที่มีนามสกุล .ibooks) ไปยัง iBooks

การส่งออกเป็นเอกสาร PDF

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • สร้างไฟล์ PDF สำหรับการดูเฉพาะในหน้าจอ (ไม่ใช่แบบที่สามารถพิมพ์ได้): เลือก แบ่งปัน > ส่งออก แล้วคลิก PDF เลือกคุณภาพรูปภาพและตัวเลือกความปลอดภัย คลิก ถัดไป ป้อนชื่อและเลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ แล้วคลิก ส่งออก

 • การสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้: เลือก ไฟล์ > พิมพ์ และเลือก บันทึกเป็น PDF จากเมนูป๊อปอัพ PDF ในหน้าต่าง บันทึก ให้ป้อนชื่อ และเลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

การส่งออกเป็นเอกสารข้อความ

คุณสามารถส่งออกหนังสือของคุณเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ในรูปแบบ TXT

 1. เลือก แบ่งปัน > ส่งออก แล้วคลิก ข้อความ

 2. คลิก ต่อไป

 3. ป้อนชื่อ และเลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ แล้วคลิก ส่งออก

ข้อสำคัญ: หลังจากที่คุณส่งออกไฟล์หนังสือของคุณ อย่าบีบอัดหรือ “ซิป” ไฟล์ก่อนที่คุณจะแบ่งปัน ไม่สามารถเปิดไฟล์หนังสือที่บีบอัดได้