ภาพรวม
คีย์ลัดแป้นพิมพ์และลักษณะท่าทาง Multi-Touch iBooks ...

คีย์ลัดแป้นพิมพ์
คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินงานหลายงานใน iBooks Author ...

ลักษณะท่าทาง Multi-Touch
หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีแทร็คแพด Multi-Touch คุณจะสา ...