คีย์ลัดแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้คีย์ลัดแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินงานหลายงานใน iBooks Author ให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ในการใช้คีย์ลัดแป้นพิมพ์ ให้กดแป้นทั้งหมดในคีย์ลัดพร้อมกัน คีย์ลัดสำหรับคำสั่งทั่วไปจะแสดงในตารางด้านล่างนี้

การกระทำ

คีย์ลัด

ย้ายไปรอบ ๆ ภายในเอกสาร

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรด้านซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรด้านขวา

ย้ายไปยังบรรทัดด้านบน

ลูกศรชี้ขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดด้านล่าง

ลูกศรชี้ลง

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคำปัจจุบันหรือคำก่อนหน้า

Option–ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของคำปัจจุบันหรือคำถัดไป

Option–ลูกศรขวา

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน

Command–ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน

Command–ลูกศรขวา

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

Option–ลูกศรชี้ขึ้น

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

Option–ลูกศรชี้ลง

ค้นหารายการที่เลือกในหนังสือ

Command-E

ข้ามไปยังส่วนที่เลือกในหนังสือ

Command-J

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร

Command–ลูกศรชี้ขึ้น

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

จุดสิ้นสุด

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

Command–ลูกศรชี้ลง

เลือกข้อความ

เลือกอักขระเดียวหรือหลายอักขระ

คลิกที่ด้านหน้าของอักขระตัวแรกแล้วลากผ่านอักขระที่คุณต้องการเลือก

เลือกคำ

คลิกสองครั้งที่คำนั้น

เลือกย่อหน้า

คลิกสามครั้งในย่อหน้า

เลือก วัตถุแบบในบรรทัด ทั้งหมดและข้อความ

Command-A

ยกเลิกการเลือกวัตถุแบบในบรรทัดทั้งหมดและข้อความ

Command-Shift-A

ขยายข้อความส่วนที่เลือก

คลิกในข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกในตำแหน่งอื่นในข้อความ

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift–ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift–ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของคำปัจจุบัน

Shift–Option–ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของคำปัจจุบัน

Shift–Option–ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน

Command–Shift–ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน

Command–Shift–ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังบรรทัดด้านบน

Shift–ลูกศรชี้ขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังบรรทัดด้านล่าง

Shift–ลูกศรชี้ลง

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

Shift–Option–ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

Shift–Option–ลูกศรชี้ลง

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของข้อความ

Command–Shift–ลูกศรชี้ขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความ

Command–Shift–ลูกศรชี้ลง หรือ Shift-End

เลือกหลายคำหรือบล็อกของข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

เลือกข้อความแรกที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อความเพิ่มเติมในขณะที่กดปุ่ม Command ค้างไว้

จัดรูปแบบข้อความ

แสดงหน้าต่างแบบอักษร

Command-T

แสดงลิ้นชักรูปแบบ

Command-Shift-T

สร้างคำอภิธานศัพท์จากส่วนที่เลือก

Command-Y

ปรับใช้รูปแบบของย่อหน้า อักขระ หรือรายการ

F1 ถึง F8 (หากคุณได้กำหนดปุ่มเหล่านั้นไว้ในลิ้นชักรูปแบบ)

ปรับใช้แบบอักษรตัวหนากับข้อความที่เลือก

Command-B

ปรับใช้ตัวเอียงกับข้อความที่เลือก

Command-I

ปรับใช้การขีดเส้นใต้กับข้อความที่เลือก

Command-U

ลบอักขระหรือส่วนที่เลือกก่อนหน้า

ลบ

ลบอักษระหรือส่วนที่เลือกถัดไป

ลบไปข้างหน้า (ไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกแป้นพิมพ์)

ทำให้ขนาดแบบอักษรใหญ่ขึ้น

Command–Shift–เครื่องหมายบวก (+)

ทำให้ขนาดแบบอักษรเล็กลง

Command–Shift–เครื่องหมายลบ (–)

ทำให้ข้อความเป็นตัวยก

Command–Shift–Control–เครื่องหมายบวก (+)

ทำให้ข้อความเป็นตัวห้อย

Command–Shift–Control–เครื่องหมายลบ (–)

จัดแนวข้อความให้ชิดซ้าย

Command–Shift–วงเล็บปีกกาซ้าย ({)

จัดข้อความไว้กึ่งกลาง

Command–Shift–แถบแนวตั้ง (|)

จัดแนวข้อความให้ชิดขวา

Command–Shift–วงเล็บปีกกาขวา (})

จัดแนวข้อความให้ชิดซ้ายและขวา (จัดชิดขอบ)

Command–Shift–Option–แถบแนวตั้ง (|)

ลดระดับเยื้องรายการ

Command–วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

เพิ่มระดับเยื้องรายการ

Command–วงเล็บเหลี่ยมขวา (]) หรือ Tab

แก้ไขข้อความที่มีลิงก์โดยไม่ปิดใช้งานลิงก์

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อนำทางผ่านข้อความที่มีลิงก์

ตัดส่วนที่เลือก

Command-X

คัดลอกส่วนที่เลือก

Command-C

คัดลอกรูปแบบย่อหน้า

Command-Option-C

คัดลอกรูปแบบอักขระ

Command-Shift-Option-C

วางส่วนที่เลือก

Command-V

วางรูปแบบอักขระหรือย่อหน้า

Command-Option-V

วางและทำให้รูปแบบตรงกันกับรูปแบบของข้อความปลายทาง

Command-Shift-Option-V

เพิ่มช่วงไปยัง (หรือลบออกจาก) ส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลาก หรือ กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

แทรกช่องว่างที่ไม่ให้ตัดคำ

Option–Space bar

แทรกการแบ่งบรรทัด (การตัดคำอัตโนมัติ)

Shift-Return

แทรกการแบ่งย่อหน้า

Return

จัดการวัตถุ

วาดกล่องข้อความ รูปร่าง ตาราง หรือแผนภูมิแบบลอย

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่กล่องข้อความ รูปร่าง ตาราง หรือแผนภูมิในแถบเครื่องมือ จากนั้นลากเพื่อปรับขนาด

เลือก วัตถุแบบลอย ทั้งหมด

เลือกวัตถุแบบลอยหนึ่งชิ้นแล้วกด Command-A

ยกเลิกการเลือกวัตถุแบบลอยทั้งหมด

เลือกวัตถุแบบลอยหนึ่งชิ้นแล้วกด Command-A

เลือกหรือยกเลิกการเลือกวัตถุเพิ่มเติม

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิก หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิก

เลื่อนวัตถุที่เลือกไปหนึ่งพอยต์

กดปุ่มลูกศร

เลื่อนวัตถุที่เลือกไปสิบพอยต์

กด Shift และปุ่มลูกศร

แทรกไฟล์เป็นวัตถุแบบในบรรทัด

กดปุ่ม Command แล้วลากไฟล์จาก Finder หรือเบราว์เซอร์สื่อ

คัดลอกรูปแบบกราฟิก

Command-Option-C

วางรูปแบบกราฟิก

Command-Option-V

ส่งวัตถุที่เลือกไปด้านหลัง

Command-Shift-B

ส่งวัตถุที่เลือกไปด้านหลังหนึ่งเลเยอร์

Command-Shift-Option-B

นำวัตถุที่เลือกไปไว้ด้านหน้า

Command-Shift-F

นำวัตถุที่เลือกไปไว้ข้างหน้าหนึ่งเลเยอร์

Command-Shift-Option-F

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

Command-Option-G

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

Command-Shift-Option-G

ล็อกวัตถุที่เลือก

Command-L

ปลดล็อกวัตถุที่เลือก

Command-Option-L

ทำสำเนาวัตถุ

Command-D หรือกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลาก

คงการเคลื่อนไหวของวัตถุไว้ที่ 45°

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลาก

ปรับขนาดวัตถุอีกครั้ง

ลากขอบจับเพื่อเลือก

ปรับขนาดวัตถุจากกึ่งกลาง

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

จำกัดอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อปรับขนาดวัตถุ

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

จำกัดอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อปรับขนาดวัตถุจากกึ่งกลาง

กดปุ่ม Shift-Option ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุ

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุ 45°

กดปุ่ม Command-Shift ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุรอบขอบจับตรงข้าม (แทนตรงกึ่งกลาง)

กดปุ่ม Command-Option ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุ 45° รอบขอบจับตรงข้าม (แทนตรงกึ่งกลาง)

กดปุ่ม Command-Shift-Option ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

ปิดคำแนะนำในการจัดแนว

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

พรางหรือยกเลิกการพรางวัตถุ

Command-Shift-M

ออกจากการพราง

Return, Command-Return, Enter หรือ คลิกสองครั้ง

ป้อนการพรางใหม่

คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่มาสก์

เปิดเมนูคีย์ลัดสำหรับรายการที่เลือกไว้

กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการ

ออกจากการแก้ไขข้อความและเลือกวัตถุ

Command-Return

เลือกวัตถุเพื่อแทรก

Command-Shift-V

แทรกสมการหรือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์

Command-Option-E

กำหนดข้อความเป็น ตัวยึด

Command-Option-Control-T

กำหนดข้อความเป็นตัวยึดสื่อ

Command-Option-Control-I

ทำงานกับตาราง

เพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรชี้ขึ้น

เพิ่มแถวด้านล่างเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรชี้ลง

เพิ่มคอลัมน์ไปทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรขวา

เพิ่มคอลัมน์ไปทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรซ้าย

เลือกเส้นขอบตารางหรือเนื้อหาเซลล์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการเลือกเริ่มต้น

Command-A

ลบตาราง เส้นขอบ หรือส่วนของเส้นขอบที่เลือก หรือเนื้อหาของเซลล์ที่เลือก

ลบ

จำกัดการเคลื่อนที่ของตารางและจัดชิดเส้นบอกแนว

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลากตาราง

แทนที่เนื้อหาของเซลล์ที่เลือกด้วยเนื้อหาของเซลล์ปลายทาง

ลากเซลล์ที่เลือกไปยังอีกเซลล์หนึ่ง

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ที่เลือกไปยังเนื้อหาของเซลล์ปลายทาง

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากเซลล์ที่เลือกไปยังอีกเซลล์หนึ่ง

ขยายส่วนที่เลือกจากเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ปลายทาง

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกในเซลล์ปลายทาง

เลือกเซลล์

คลิกเซลล์ในตารางที่เลือก (คลิกสองครั้งที่เซลล์ในตารางที่ไม่ได้เลือก)

เพิ่มเซลล์ไปยัง (หรือลบออกจาก) ส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์ที่เลือกหรือที่ไม่ได้เลือก

เริ่มต้นการแก้ไขข้อความ

Return หรือ Enter (ในเซลล์ที่เลือก)

หยุดแก้ไขเซลล์และเลือกเซลล์

Command-Return

หยุดแก้ไขเซลล์และเลือกตาราง

Command-Return สองครั้ง

เลือกเส้นขอบ

คลิกเส้นขอบของตารางที่เลือก (คลิกสองครั้งที่เส้นขอบของตารางที่ไม่ได้เลือก)

เพิ่มเส้นขอบไปยัง (หรือลบออกจาก) ส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Command หรือ Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เส้นขอบ

เลือกส่วนของเส้นขอบ

คลิกส่วนของเส้นขอบ (คลิกสองครั้งหากไม่ได้เลือกตารางรางไว้)

เพิ่มส่วนของเส้นขอบไปยัง (หรือลบออกจาก) ส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Command หรือ Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่ส่วนของเส้นขอบ

ย้ายเส้นขอบหรือส่วนของเส้นขอบไปยังตำแหน่งใหม่

ลากเส้นขอบหรือส่วนของเส้นขอบ

เลื่อนตาราง เส้นขอบ หรือส่วนของเส้นขอบที่เลือกไปหนึ่งพอยต์

กดปุ่มลูกศร

เลื่อนตาราง เส้นขอบ หรือส่วนของเส้นขอบที่เลือกไปสิบพอยต์

กด Shift และปุ่มลูกศร

เลือกเซลล์ถัดไปที่อยู่ด้านซ้าย ขวา บน หรือล่าง

กดปุ่มลูกศร (จากเซลล์ที่เลือก)

ขยายเซลล์ส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

กด Shift และปุ่มลูกศร (จากเซลล์ที่เลือก)

เลือกข้อความในเซลล์ถัดไป หรือหากเลือกเซลล์สุดท้ายไว้ ให้เพิ่มแถวใหม่

Tab

เลือกข้อความในเซลล์ก่อนหน้า

Shift-Tab

หยุดแก้ไขเซลล์และเลือกตาราง

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์ที่เลือก

แทรกแถบ

Option-Tab (เมื่อแก้ไขข้อความ)

แทรกการแบ่งบรรทัด (การตัดคำอัตโนมัติ) เมื่อแก้ไขข้อความในเซลล์

Control-Return

แทรกการแบ่งย่อหน้า (การตัดคำด้วยตัวเอง) เมื่อแก้ไขข้อความในเซลล์

Option-Return

แทรกการแบ่งย่อหน้า (การตัดคำด้วยตัวเอง) เมื่อแก้ไขข้อความในเซลล์และไม่ได้เลือก “ปุ่ม Return ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป” ไว้ใน ตัวตรวจสอบ ตาราง

Return

เปิดเมนูการจัดรูปแบบตารางสำหรับตารางหรือเซลล์ที่เลือก

กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ตาราง

สร้างตารางโดยการลาก

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ตารางในแถบเครื่องมือ จากนั้นลากเพื่อปรับขนาด

เปิดตัวแก้ไขสูตรสำหรับเซลล์แบบไม่ใช้สูตรที่เลือก

เครื่องหมายเท่ากับ (=)

เปิดตัวแก้ไขสูตรสำหรับเซลล์ที่มีสูตรหรือหมายเลขที่จัดรูปแบบ

เครื่องหมายเท่ากับ (=), Return, Enter หรือคลิกสองครั้ง

บันทึกรายการแก้ในตัวแก้ไขสูตร

Return หรือ Enter

ยกเลิกรายการแก้ในตัวแก้ไขสูตร

Esc (Escape)

สร้างการอ้างอิงเซลล์ในสูตร

นำทางไปและเลือกเซลล์เดียว

กด Option และปุ่มลูกศร

ขยายหรือย่อการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก

กด Shift-Option และปุ่มลูกศร

นำทางไปยังเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ในหัวตารางเซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

กด Command-Option และปุ่มลูกศร

แทรกการแบ่งบรรทัด

Option-Return

แทรกแถบ

Option-Tab

อ้างถึงตารางอื่นด้านล่างหรือด้านบนตารางปัจจุบัน

กด Command–Option–Page Down หรือ Page Up จากนั้นกด Option และปุ่มลูกศร (หรือกด Shift-Option และปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเซลล์)

ระบุคุณลักษณะแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ของการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก

กด Command-K หรือ Command-Shift-K เพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือข้างหลังผ่านตัวเลือกต่าง ๆ

ระบุคุณลักษณะแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพันธ์ของเซลล์แรกและเซลล์สุดท้ายของการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก

กด Command-Option-K หรือ Command-Shift-Option-K เพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือข้างหลังผ่านตัวเลือกต่าง ๆ

แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

แสดงหรือซ่อน ตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

Command-Shift-D

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกลง

Return

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกขึ้น

Shift-Return

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกไปทางขวา

Tab

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกไปทางซ้าย

Shift-Tab

เลื่อนหนึ่งอักขระไปทางซ้าย ทางขวา ไปยังจุดเริ่มต้นของข้อความ (ด้านบน) หรือจุดสิ้นสุดของข้อความ (ด้านล่าง)

กดปุ่มลูกศร (เมื่อแก้ไขข้อความ)

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลือกเซลล์

Enter

เลื่อนหนึ่งเซลล์ไปในทิศทางที่ให้ไว้

กดปุ่มลูกศร (จากเซลล์ที่เลือก)

ย้ายไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายที่อยู่ปลายแถว

จุดสิ้นสุด

ขยายส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

กด Shift และปุ่มลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังปลายแถว

Shift-End

ทำงานกับรูปร่างที่แก้ไขได้

ทำให้รูปร่างแบบกำหนดเองแก้ไขได้

คลิกที่รูปร่าง จากนั้นคลิกอีกครั้ง

วาดรูปร่างแบบกำหนดด้วยเครื่องมือปากกา

Command-Shift-Option-P

เลื่อนจุดของรูปร่างที่แก้ไขได้

ลากจุดนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

เลื่อนจุดของรูปร่างที่แก้ไขได้

คลิกที่จุดนั้นหรือกด Delete

เพิ่มจุดไปยังรูปร่างที่แก้ไขได้

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่เส้นขอบรูปร่างที่ซึ่งคุณต้องการเพิ่มจุด

เปลี่ยนจุดมุมของรูปร่างที่แก้ไขได้ให้เป็นจุดเส้นโค้ง

คลิกสองครั้งที่จุดมุม

เปลี่ยนจุดเส้นโค้งของรูปร่างที่แก้ไขได้ให้เป็นจุดมุม

คลิกสองครั้งที่จุดเส้นโค้ง

ปรับรูปร่างเส้นโค้งของรูปร่างที่แก้ไขได้

คลิกที่จุดบนเส้นโค้งและลากขอบจับควบคุม

ทั่วไป

เปิดหนังสือใหม่

Command-N

เปิดหนังสือใหม่จาก ตัวเลือกแม่แบบ

Command-Shift-N

เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

Command-O

แสดงตัวอย่างส่วนที่เลือกของหนังสือหรือหนังสือทั้งเล่ม (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในการตั้งค่าทั่วไป)

Command-Option-P

เผยแพร่หนังสือ

Command-Shift-P

บันทึกหนังสือ

Command-S

การพิมพ์หนังสือ

Command-P

เปิดวิธีใช้ iBooks Author

Command–Shift–เครื่องหมายคำถาม (?)

ค้นหา

Command-F

ค้นหาถัดไป

Command-G

ค้นหาก่อนหน้า

Command-Shift-G

ตรวจสอบการสะกดคำ

Command-เครื่องหมายอัฒภาค (;)

แสดงหน้าต่างการสะกดคำ

Command-Shift-เครื่องหมายจุดคู่ (:)

ปิดหน้าต่าง

Command-W

ย่อหน้าต่าง

Command-M

เข้าสู่มุมมองเต็มหน้าจอ

Command-Control-F

ซูมเข้า

Command–วงเล็บมุมปิด (>)

ซูมออก

Command–วงเล็บมุมเปิด (<)

แสดงหน้าต่างการตั้งค่า

Command-จุลภาค(,)

แสดงหน้าต่าง ตัวตรวจสอบ

Command-Option-I

แสดงไม้บรรทัดของเอกสาร

Command-R

แสดงหรือซ่อนขอบเค้าโครง

Command-Shift-L

เปลี่ยน แนว หนังสือ (แนวนอนหรือแนวตั้ง)

Command-Option-R

แสดงอักขระการจัดรูปแบบ (ที่มองไม่เห็น)

Command-Shift-I

แสดงหน้าต่างสี

Command-Shift-C

ซ่อนหรือแสดง แถบเครื่องมือ

Command-Option-T

ซ่อนหรือแสดง แถบรูปแบบ

Command-Shift-R

ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมืออภิธานศัพท์

Command-Shift-E

ซ่อน iBooks Author

Command-H

ซ่อนหน้าต่างอื่น ๆ

Command-Option-H

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Command-Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Command-Shift-Z

ออกจาก iBooks Author

Command-Q