iBooks Author คืออะไร
iBooks Author คือแอปฯ OS X สำหรับสร้างหนังสือแบบโต ...

เวิร์กโฟลว์ตัวอย่าง
ในการบอกคุณเห็นภาพถึงส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณทำได้ ก ...

หน้าต่างหลัก
ภาพรวม ทุก ๆ สิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างหนังสือของ ...