Додавання об’єктів і змінення типу об’єкта

Щоб додати об’єкти (наприклад, віджети, фігури, текстові поля, таблиці або діаграми) на сторінку книги, виберіть «Вставити» > «Вибрати» або скористайтеся спливними меню на панелі інструментів. Крім того, ви можете додати медіафайли (наприклад, зображення) на сторінку, перетягнувши їх із медіабраузера, меню Finder або іншої програми.

Кожний об’єкт у книзі є вбудованим, рухомим або закріпленим. Коли ви додаєте об’єкт на сторінку, він стандартно стає закріпленим або рухомим. Щоб натомість додати його як вбудований або змінити тип об’єкта після додавання, виконайте наведені нижче інструкції.

Ви можете легко змінити позицію закріпленого або вбудованого об’єкта.

Змінення типу об’єкта

 1. Виберіть об’єкт.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • На смузі форматування: Натисніть «У тексті», «Рухомий» або «Закріплений».

   Якщо смуга форматування не відображається, виберіть меню «Перегляд» > «Показати смугу форматування».

  • В інспекторі переносів: Натисніть одну з кнопок параметра «Розташування об’єкта».

   Якщо інспектор переносів не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор переносів».

Якщо елементи керування, які призначено для змінення типу об’єкта, неактивні, можливо, ви переглядаєте горизонтальний шаблон у вертикальній орієнтації. Спробуйте перейти в горизонтальну орієнтацію. Також спробуйте додати назву, підпис або напис до об’єкта та конвертувати його.

Додавання вбудованого об’єкта

Ви можете додати вбудований об’єкт у певне розташування в тексті книги або в іншому об’єкті.

 1. Виберіть об’єкт і виберіть меню «Редагування» > «Скопіювати» або «Редагування» > «Вирізати».

 2. Розташуйте точку вставлення там, де має з’явитися об’єкт, а потім виберіть меню «Редагування» > «Вставити».

Змінення позиції закріпленого або вбудованого об’єкта

Ви можете розмістити закріплений або вбудований об’єкт будь-де на сторінці разом із текстом. Закріплений об’єкт має мітку Фіксована мітка об’єкта, яка вказує на текст, з яким цей об’єкт пов’язаний.

 • Змінення позиції закріпленого об’єкта. Перетягніть об’єкт або його мітку Фіксована мітка об’єкта в текст, з яким потрібно пов’язати цей об’єкт.

  Коли текст, з яким пов’язано об’єкт, переноситься на іншу сторінку (під час редагування вмісту), на новій сторінці об’єкт з’являється в тій самій позиції.

  Важливо: За використання горизонтального шаблону ви можете переміщувати закріплений об’єкт (або його мітку) лише в горизонтальній орієнтації.

  Закріплений об’єкт, який перетягується в іншу частину сторінки
 • Змінення позиції вбудованого об’єкта. Перетягніть об’єкт.

Якщо ви не можете додати елемент, можливо, цей формат файла не підтримується.

Дивись також