Додавання діаграми та введення даних

Ви можете демонструвати свої дані за допомогою численних двовимірних (2D) або тривимірних (3D) діаграм (наприклад, секторні, лінійні, стовпчасті діаграми, гістограми та діаграми з областями). Ви також можете створити змішану діаграму, яка накладатиметься на два типи діаграм з однаковою фігурою, а також дані діаграми в точковій діаграмі 2D.

Необхідно ввести дані в Редакторі даних діаграм, який містить змінювану таблицю (таблиця не відображається в книзі). Діаграма оновлюється миттєво, відображаючи ваші дані, коли ви вводите дані в чарунки в Редакторі даних діаграми. Дані можна скопіювати з електронної або звичайної таблиці.

Гістограма, легенда та Редактор даних діаграми

Створення нової діаграми

 1. Виберіть тип діаграми в спливному меню «Діаграми» на панелі інструментів.

 2. Щоб ввести дані в Редакторі даних діаграми, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Редагування тексту (включно з підписами). Двічі клацніть текст і введіть новий вміст.

  • Копіювання даних із електронної або звичайної таблиці. Скопіюйте дані та вставте їх у Редактор даних діаграми.

  • Перевпорядкування рядків або стовпчиків. Перетягніть підпис рядка або стовпчика в нове розташування.

  • Додавання рядків або стовпчиків. Натисніть «Додати рядок» або «Додати стовпчик».

  • Видалення рядків або стовпчиків. Виберіть підпис рядка або стовпчика та натисніть клавішу Delete.

 3. Щоб вибрати, які дані буде розміщено на діаграмі, натисніть одну із кнопок меню «Будувати рядок-стовпчик» у Редакторі даних діаграми.

  Кнопки «Рядок» і «Стовпчик» у Редакторі даних діаграми
 4. Щоб змінити розмір або перемістити таблицю, перетягніть її.

 5. Настроювання форматування діаграми.

Редагування даних у наявній діаграмі

Щоб змінити дані в наявній діаграмі, слід відкрити Редактор даних діаграми та ввести нові дані. Під час редагування даних діаграма оновлюється автоматично, відображаючи нові дані.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Якщо Редактор даних діаграми не відкрито, натисніть Інспектор на панелі інструментів, натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім виберіть «Змінити дані».

  Також можна вибрати меню «Формат» > «Діаграма» > «Показати редактор даних».

 3. Виберіть клітинки таблиці в Редакторі даних діаграми та введіть у них власні дані.

  Редагування даних у Редакторі даних діаграми

Змінення типу діаграми

Змінюючи тип діаграми, зауважте, що її форматування може бути втрачено в новій діаграмі.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть «Інспектор» на панелі інструментів, натисніть кнопку «Інспектор діаграм» і виберіть інший тип діаграми зі спливного меню у верхній лівій частині.

  • Якщо вибрати секторну діаграму, то: перша точка даних у кожному ряді відображатиметься як сектор.

  • Якщо вибрати точкову діаграму, то: кожна точка в діаграмі потребуватиме двох значень. Якщо діаграму створено на основі даних із непарної кількості рядків і стовпчиків, останній рядок або стовпчик не буде розміщено на діаграмі.

  • Якщо вибрати гістограму, стовпчасту діаграму, діаграму з областями або лінійну діаграму, то: кожний ряд у новій діаграмі відповідатиме рядку або стовпчику в Редакторі даних діаграми.

  • Якщо вибрати 3D-версію діаграми, то: в інспекторі діаграм з’являться елементи керування глибиною об’єкта, стилем освітлення тощо.