Форматування діаграми

Кожна створювана діаграма має назву, легенду та підписи. Ви можете переміщувати та форматувати ці елементи, а також приховувати їх. Крім того, ви можете змінювати атрибути діаграми, зокрема колір і текстури, шкали осей і поділки, а також стиль освітлення в діаграмах 3D.

Форматування назви, легенди та підписів діаграми

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Відображення або приховання назви чи легенди діаграми. В інспекторі діаграм натисніть «Діаграма» й виберіть чи скасуйте виділення параметра «Показати назву» або «Показати легенду».

  • Редагування підписів легенди. Виберіть легенду та змініть текст. Також підписи можна редагувати в Редакторі даних діаграми.

  • Додавання елементів тексту опису в діаграму. Створіть текстове поле та об’єднайте його з діаграмою.

Форматування осей діаграми

Точки даних розташовуються на осі значень, а набори даних групуються на осі категорії. За винятком гістограм вісь «y» — це вісь значень, а вісь «x» — це вісь категорій. У точкових діаграмах вісь «x» і вісь «y» є осями значення. У діаграмах із двома осями «y» Вісь значень (Y1) і Вісь значень (Y2) форматуються окремо.

 1. Виберіть діаграму.

 2. В інспекторі діаграм натисніть «Вісь».

 3. Щоб відформатувати вісь категорій (x), виконайте одну або обидві дії, які наведено нижче, у розділі «Вісь категорії (X)» на панелі «Вісь».

  • Розміщення ліній сітки та поділок. Виберіть потрібні лінії сітки та поділки зі спливного меню «Виберіть параметри осі».

  • Відображення назв категорій (набір даних). Виберіть пункт «Показати категорії» або «Показати останню категорію» зі спливного меню «Виберіть параметри осі».

   Визначте, як часто відображатимуться підписи категорій у полі «Підпис для кожних n категорій». Наприклад, значення 2 відображатиме кожну другу назву категорії, значення 3 — кожну третю тощо.

 4. Щоб відформатувати вісь значень (y), виконайте будь-яку з наведених нижче дій у розділі «Вісь значень (Y)» на панелі «Вісь».

  • Встановлення лінійної, логарифмічної або процентної шкали. Виберіть пункт «Лінійна шкала», «Логарифмічна шкала» або «Відсоткова шкала» зі спливного меню «Виберіть параметри осі».

   Процентна шкала доступна лише для 2D-гістограм із накопиченням, стовпчастих діаграм і діаграм з областями. Лінійна та логарифмічна шкала доступна лише для діаграм 2D, які не мають накопичення. У 3D-діаграмах має використовуватися лінійна шкала.

  • Визначення максимальних і мінімальних відображуваних значень. Введіть числа в полях «Макс.» і «Мін.». Стандартно в полях відображається значення «Автоматично».

  • Визначення кількості інтервалів між значеннями. Введіть число в полі «Кроки».

  • Відображення підписів значень. Виберіть пункт «Показувати підписи значень» або «Показати мінімальне значення» зі спливного меню «Виберіть параметри осі».

  • Визначення одиниць на осі значень. Виберіть елемент зі спливного меню «Формат».

   • Число. Заборона відображення одиниць. Щоб указати одиниці, скористайтеся полем «Суфікс». Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки». Щоб задати формат відображення від’ємних значень, виберіть «–100» або «(100)» зі спливного меню. Якщо потрібно розділити порядки зростання ліворуч від десяткового числа, натисніть «Роздільник».

   • Грошова одиниця. Відображення вмісту у вигляді грошових значень. Виберіть символ грошової одиниці зі спливного меню «Символ». Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки». Щоб задати формат відображення від’ємних значень, виберіть «–100» або «(100)» зі спливного меню. Якщо потрібно розділити порядки зростання ліворуч від десяткового числа, натисніть «Роздільник».

   • Відсотки. Відображення вмісту у вигляді відсоткових значень. Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки». Щоб розділити порядки зростання ліворуч від десяткового числа, натисніть «Роздільник». Якщо потрібно задати формат відображення від’ємних значень, виберіть «–100» або «(100)» зі спливного меню.

   • Дата і час. Відображення формату дати й часу.

   • Тривалість. Відображення одиниць часу (наприклад, секунди, хвилини або тижні).

   • Дріб. Відображення десяткових значень у вигляді дробів. Щоб вибрати спосіб округлення дробів, виберіть опцію зі спливного меню «Точність».

   • Науковий. Відображення значень в експоненціальному представленні, де 10 із піднесенням до степеня подано як E+ціле число.

   • Власний варіант. Виберіть власний формат чисел, який ви створили раніше, або створіть новий формат.

Крім того, ви можете змінити колір і текстуру елементів ряду або відформатувати символи точок даних, а також підписи значень, скориставшись панеллю «Ряд» в інспекторі діаграм.

Форматування елементів у рядах даних діаграми

Для покращення вигляду рядів даних, зокрема смуг (у стовпчастих діаграмах і гістограмах), фігур точок даних (у лінійних і точкових діаграмах), а також фігур областей, можна використовувати різноманітні візуальні ефекти.

Примітка: Сектори секторної діаграми також являють собою ряди даних, але ці сектори мають особливі принципи форматування.

Щоб змінити елементи ряду, спершу виберіть елемент у ряді, який потрібно змінити. Більшість змін можна виконати за допомогою елементів керування на панелі «Ряд» в інспекторі діаграм.

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Заповнення вибраних елементів ряду спеціальними кольорами або текстурами. Натисніть Інспектор на панелі інструментів, потім натисніть кнопку «Інспектор діаграм» і натисніть «Кольори діаграми». Виконайте тип кольору заповнення та збірник заповнення зі спливних меню, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Заповнення всіх елементів в усіх рядах даних. Натисніть «Застосувати всі». Перше заповнення буде застосовано до елементів у першому ряді, друге заповнення — до елементів у другому ряді тощо.

  • Заповнення елементів в одиничному ряді даних. Перетягніть заповнення в елемент (смугу, стовпчик тощо) у ряді.

   Примітка: Ці заповнення не можна використовувати для лінійних і точкових діаграм.

 • Корегування прозорості, штрихування, тіні або заповнення вибраних елементів ряду. Виберіть елемент, який потрібно змінити, і внесіть потрібні корегування в інспекторі графіки.

 • Відображення підписів точок даних у певному форматі. Виберіть діаграму, натисніть «Ряд» в інспекторі діаграм, виберіть елемент «Підписи значень», а потім зі спливного меню «Формат» виберіть потрібну опцію.

  • Число. Заборона відображення одиниць. Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки». Щоб розділити порядки зростання ліворуч від десяткового числа, натисніть «Роздільник». Якщо потрібно задати формат відображення від’ємних значень, виберіть «–100» або «(100)» зі спливного меню.

  • Грошова одиниця. Відображення вмісту у вигляді грошових значень. Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки». Щоб розділити порядки зростання ліворуч від десяткового числа, натисніть «Роздільник». Щоб задати формат відображення від’ємних значень, виберіть «–100» або «(100)» зі спливного меню. Якщо потрібно додати символ грошової одиниці, виберіть потрібну опцію зі спливного меню «Символ».

  • Відсотки. Відображення вмісту у вигляді відсоткових значень. Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки». Щоб розділити порядки зростання ліворуч від десяткового числа, натисніть «Роздільник». Якщо потрібно задати формат відображення від’ємних значень, виберіть «–100» або «(100)» зі спливного меню.

  • Дата і час. Відображення формату дати й часу.

  • Тривалість. Відображення одиниць часу (наприклад, секунди, хвилини або тижні).

  • Дріб. Відображення десяткових значень у формі дробів. Щоб вибрати спосіб округлення дробів, виберіть опцію зі спливного меню «Точність».

  • Науковий. Відображення значень в експоненціальному представленні, де 10 із піднесенням до степеня подано як E+ціле число. Щоб указати кількість десяткових розрядів, введіть число в полі «Десяткові знаки».

  • Власний варіант. Виберіть власний формат чисел, який ви створили раніше, або створіть новий формат.

Відображення смуг похибок для точок даних у вибраному ряді

Навколо точок даних в усіх типах діаграм 2D, окрім секторних, можна відображати смуги похибок. Виберіть завершення ліній і кольори в інспекторі графіки.

 1. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть кнопку «Інспектор» на панелі інструментів, відтак натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім натисніть «Ряд».

 2. Натисніть розкривний трикутник «Експертні» в нижній частині панелі «Ряд», а потім натисніть «Смуги похибок».

  У точкових діаграмах смуги похибок доступні для обох рядів даних. Настроюйте їх окремо, дотримуючись інструкцій для обох осей.

 3. У першому спливному меню виберіть спосіб відображення смуг похибок.

  • Додатні і від’ємні. Відображення повних смуг похибок над і під кожною точкою даних.

  • Тільки додатні. Відображення лише частини кожної смуги похибок над точкою даних.

  • Тільки від’ємні. Відображення лише частини кожної смуги похибок під точкою даних.

 4. У другому спливному меню виберіть тип відображуваної смуги похибок.

Відображення лінії тренду для точок даних у вибраному ряді

Лінії тренду — це лінії, які обчислюються та кресляться згідно з вашими даними й типу рівняння, якому ви надаєте перевагу. Лінії тренду можна відобразити для більшості 2D-діаграм, окрім гістограм із накопиченням, стовпчастих, з областями та секторних діаграм.

 1. Виберіть ряд, для якого потрібно відобразити лінію тренду.

 2. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть кнопку «Інспектор» на панелі інструментів, відтак натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім натисніть «Ряд».

 3. Натисніть розкривний трикутник «Експертні» в нижній частині панелі «Ряд», а потім натисніть «Лінія тренду».

 4. У спливному меню виберіть тип рівняння, яке слід використати для обчислення лінії тренду.

 5. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Перегляд рівняння, яке описує лінію тренду. Виберіть рядок і натисніть «Показати рівняння». Ви можете перетягти це рівняння в потрібне розташування на сторінці.

  • Перегляд значення R-квадрата, яке було використано для обчислення лінії тренду. Виберіть рядок і натисніть «Показувати значення R2». Ви можете перетягти це число в потрібне розташування на сторінці.

  • Відображення підпису лінії тренду. Виберіть лінію і натисніть «Підпис». Введіть підпис у прилеглому полі.

  • Змінення кольору лінії або її товщини. Виберіть лінію та натисніть кнопку «Інспектор графіки» вгорі вікна «Інспектор». Внесіть корегування за допомогою елементів керування в розділі «Штрихування» в інспекторі графіки.