Форматування специфічних типів діаграм

Секторні діаграми, гістограми та стовпчасті діаграми, а також інші специфічні типи діаграм мають особливі опції форматування.

Наприклад, ви можете застосувати тінь до окремих секторів секторної діаграми, перемістити сектори від центра діаграми, використати різні символи для позначення точок даних, а також різноманітні лінії в лінійних діаграмах тощо.

Секторна діаграма з відділеними секторами

Секторні діаграми. Настроювання елементів діаграми

Одна секторна діаграма представляє собою одиничний набір даних, а кожен сектор — це одне значення заданих даних.

Щоб змінити вигляд окремих секторів діаграми, необхідно спершу вибрати секторну діаграму, а потім вибрати сектори, які необхідно змінити.

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Заповнення секторів спеціальними кольорами або текстурами. В інспекторі діаграм натисніть «Кольори діаграми». Виберіть тип заповнення в першому спливному меню, а потім виберіть збірник заповнення в другому спливному меню.

  Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Заповнення всіх секторів. Натисніть «Застосувати всі». Перше заповнення буде застосовано до секторів у першому ряді, друге заповнення — до секторів у другому ряді тощо.

  • Заповнення одного сектора. Перетягніть заповнення на сектор.

 • Корегування прозорості, штрихування, тіні та інших графічних атрибутів окремих секторів діаграми. Виберіть сектор, який потрібно змінити, і внесіть потрібні корегування в інспекторі графіки.

  Примітка: Перетягування повзунка «Прозорість» в інспекторі графіки впливає на прозорість усього графіка. Щоб змінити лише вибрані сектори, виберіть сектор і відкорегуйте прозорість або заповнення кольором, градієнтом чи тонованим зображенням відповідно до власних потреб.

 • Відображення підписів точок даних. Виберіть діаграму або окремі сектори діаграми, а потім натисніть «Підписи» в інспекторі діаграм.

  Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Відображення назви ряду. Виберіть «Показувати назву ряду».

  • Розміщення підпису точки даних ближче або далі від центра секторної діаграми. Перетягніть повзунок «Позиція».

  • Задання віддаленості сектора від центра діаграми в процентному значенні від радіуса діаграми. Укажіть значення в полі навпроти повзунка «Позиція».

 • Розділення окремих секторів діаграми. Відкрийте інспектор діаграм.

  Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Переміщення окремого сектора від центра секторної діаграми 2D або 3D. Виберіть сектор і перетягніть його або перетягніть повзунок «Проміжки між секторами» в інспекторі діаграм.

  • Переміщення всіх секторів від центра секторної діаграми 3D. Виберіть діаграму й перетягніть повзунок «Проміжки між секторами».

 • Додавання тіней у секторну діаграму або в окремі сектори. Виберіть діаграму або її сектори.

  В інспекторі діаграм виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Додавання тіней до окремих секторів. Зі спливного меню «Тінь» виберіть пункт «Індивідуальна».

  • Додавання тіні для всієї діаграми. Зі спливного меню «Тінь» виберіть пункт «Група».

  • Визначення атрибутів тіні. Відкрийте інспектор графіки та відкорегуйте атрибути тіні, скориставшись елементами керування в розділі «Тінь».

Гістограми та стовпчасті діаграми. Настроювання тіней, інтервалів і назв рядів

У гістограмах і стовпчастих діаграмах можна корегувати відстань між наборами смуг або стовпчиків (набори даних). Якщо в діаграмі набори даних не мають накопичення, ви можете також змінити відстань між смугами та стовпчиками (індивідуальні набори даних). Крім того, можна застосувати тіні до окремих рядів даних або до всієї діаграми.

Елементи керування меню «Формат гістограми» в інспекторі діаграм
 1. Виберіть гістограму або стовпчасту діаграму.

 2. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть «Інспектор» на панелі інструментів, відтак натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім натисніть «Діаграма».

 3. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення інтервалу між смугами. Введіть значення в полі «Пропуск між смугами» або натисніть стрілки.

  • Змінення інтервалу між категоріями (у діаграмах без накопичення). Укажіть значення в полі «Пропуск між наборами».

   Значення — це відсоткова величина товщини смуги. Зменшення інтервалу між смугами призводить до збільшення їх товщини. Ви також можете перемістити вказівник на край смуги, щоб вказівник перетворився на стрілку з двома вістрями. Перетягуванням цієї стрілки можна змінювати товщину смуг.

  • Додавання тіней до окремих смуг. Зі спливного меню «Тінь» виберіть пункт «Індивідуальна».

  • Додавання тіней до кожної групи смуг. Зі спливного меню «Тінь» виберіть пункт «Індивідуальна».

   Щоб задати атрибути тіні, скористайтеся інспектором графіки.

  • Відображення назв ряду. На панелі «Вісь» в інспекторі діаграм виберіть пункт «Показувати назви рядів» зі спливного меню «Виберіть параметри осі», яке розташовано в розділі «Вісь категорії».

Лінійні діаграми. Настроювання символів і ліній точок даних

У лінійних діаграмах для відображення точок даних можна використовувати символи (кола, трикутники, квадрати та ромби). Також між точками даних можна розмістити пряму або криву лінію.

Елементи керування точками даних на панелі «Ряд» в інспекторі діаграм

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Змінення символу точки даних. Виберіть лінію, а потім натисніть «Ряд» в інспекторі діаграм. У спливному меню «Символ даних» виберіть символ. Відкорегуйте розмір символів точок даних, ввівши значення в прилеглому полі або скориставшись стрілками.

 • З’єднання точок кривою. Виберіть лінію, а потім у спливному меню «З’єднати точки» виберіть пункт «Крива».

 • Змінення кольору лінії. Виберіть лінію та скористайтеся елементами керування в меню «Штрихування» в інспекторі графіки.

Діаграми з областями. Відображення символів точок даних.

У діаграмах з областями для відображення точок даних можна використовувати символи (кола, трикутники, квадрати та ромби).

 1. Виберіть фігуру області.

 2. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть «Інспектор» на панелі інструментів, відтак натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім натисніть «Ряд».

 3. У спливному меню «Символ даних» виберіть символ.

 4. Відкорегуйте розмір символів точок даних, ввівши значення в прилеглому полі або скориставшись стрілками.

Точкові діаграми. Змінення вигляду символів і ліній точки даних

Точкові діаграми відображають дані інакше, ніж інші типи діаграм. Щоб розмістити дані для одного ряду даних у точковій діаграмі, потрібно принаймні два стовпчики або рядки даних. Щоб відобразити кілька рядів даних, скористайтеся додатковими двостовпчиковими парами (або дворядковими).

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • З’єднання точок вибраних рядів прямою або кривою лінією. На панелі «Ряд» в інспекторі діаграм виберіть потрібний елемент зі спливного меню «З’єднати точки».

  Елементи керування точками даних на панелі «Ряд» в інспекторі діаграм
 • Змінення кольору точок даних або ліній у діаграмі. Виберіть точку даних або лінію, яку потрібно змінити. (Колір можна змінювати окремо для точок даних, ліній, а також лінії тренду, хоча вони й представляють один ряд даних.) В інспекторі графіки натисніть комірку кольору «Штрихування», а потім виберіть колір у вікні «Кольори».

 • Змінення стилю та товщини будь-якої лінії в діаграмі. Виберіть лінію, а потім виберіть стиль лінії зі спливного меню «Штрихування» в інспекторі графіки. Щоб змінити товщину лінії, введіть значення в полі під спливним меню «Штрихування» або скористайтеся стрілками.

У точкових діаграмах можна відображати смуги похибок для вимірювань по осям «x» та «y», а також відображати лінію тренду для вибраних рядів.

Діаграми із двома осями та змішані діаграми. Змінення типу діаграми

Змішані діаграми представляють собою одну діаграму, у якій кожен із двох рядів може бути представлено у вигляді відмінної діаграми. Наприклад, один ряд даних може бути представлено лінією, а інші — стовпчиками.

За використання діаграм із двома осями та змішаних діаграм кожен тип діаграм може відобразити лише один ряд даних. Кожен із рядів даних можна відобразити стовпчиком, лінією або діаграмою з областями.

 1. Виберіть ряд даних, для якого потрібно змінити тип діаграми.

 2. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть «Інспектор» на панелі інструментів, відтак натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім натисніть «Ряд».

 3. Зі спливного меню «Тип ряду» виберіть тип діаграми.

3D діаграми. Корегування параметрів сцени

За використання 3D-діаграм ви можете змінювати кут перегляду та кут їх освітлення.

 1. Виберіть 3D-діаграму.

 2. Якщо інспектор діаграм не відкрито, натисніть «Інспектор» на панелі інструментів, відтак натисніть кнопку «Інспектор діаграм», а потім натисніть «Діаграма».

 3. Щоб змінити кут перегляду діаграми, перетягніть кнопки зі стрілками в розділі «Режим 3D», поки діаграма не опиниться в потрібному місці.

 4. Щоб змінити кут освітлення та інтенсивність, виберіть параметр зі спливного меню «Стиль освітлення».

 5. Щоб змінити глибину елементів діаграми, перетягніть повзунок «Глибина діаграми».

  Перетягування вправо призводить до витягування елементів діаграми в напрямку глядача. Якщо створити дуже глибоку діаграму, можливо, доведеться змінити її розмір, щоб умістити діаграму на сторінці.

 6. Щоб покращити краї секторної діаграми 3D, виберіть параметр «Показувати краї з фасками».