Додавання та редагування рівнянь за допомогою LaTeX, MathML або MathType

Ви можете додати математичні вирази та рівняння й задати їх відображення в завершеній книзі. Щоб додати рівняння у форматі LaTeX або MathML, скористайтеся програмою iBooks Author, або використайте формат MathType, якщо у вас інстальовано програму MathType 6.7d або новішої версії.

Розмір шрифту й колір рівняння можна змінювати так само, які відповідні параметри звичайного тексту.

Примітка: Математичні вирази й рівняння, які створено у форматі LaTeX, MathML або MathType, не можна вставляти в клітинки таблиць.

Додавання рівнянь за допомогою LaTeX або MathML

 1. Розташуйте точку вставлення там, де має з’явитися рівняння.

 2. Виберіть «Вставити» > «Рівняння».

 3. Введіть своє рівняння LaTeX або MathML у полі, що з’явиться.

  По завершенні введення з’являється попередній перегляд рівняння.

  Якщо попередній перегляд відображає порожнє рівняння чи помилку, слід перевірити рівняння.

 4. Натисніть «Вставити», щоб додати це рівняння у свою книгу.

 5. Щоб змінити розмір шрифту або колір рівняння LaTeX чи MathML, виберіть рівняння та відкорегуйте розмір шрифту й колір на смузі форматування.

 6. Щоб редагувати рівняння, двічі клацніть його та внесіть зміни, а потім натисніть «Оновити».

Додавання рівнянь за допомогою MathType

Для додавання рівнянь у книгу можна використовувати програму MathType 6.7d або новішої версії.

Підказка: Щоб вибрати MathType стандартним інструментом для редагування рівнянь, виберіть меню iBooks Author > «Параметри», натисніть «Загальні», а потім виберіть параметр «Вставляти й редагувати рівняння за допомогою MathType».

 1. Розташуйте точку вставлення там, де має з’явитися рівняння.

 2. Виберіть «Вставити» > «Рівняння».

  Якщо вибрати MathType як стандартний інструмент для редагування рівнянь, програма MathType відкриватиметься автоматично.

 3. Введіть своє рівняння у полі, що з’явиться.

  Інструкції щодо використання інструментів MathType наведено в довідці MathType.

 4. Щоб зберегти рівняння, виберіть меню «Файл» > «Закрити й повернутися в програму iBooks Author», а потім натисніть «Так» у вікні, що з’явиться.

 5. Щоб змінити рівняння, клацніть його двічі, щоб знову відкрити програму MathType.

Щоб отримати інформацію про підтримувані команди LaTeX, елементи MathML і атрибути MathML, перегляньте таку статтю служби підтримки Apple стосовно iBooks Author: Про підтримку LaTeX і MathML.