Обчислення та сортування даних таблиці

Таблиці не просто подають дані. Вони також дають змогу оброблювати ці дані. Наприклад, ви можете настроїти таблицю на додавання та множення стовпчиків із числами або обчислення результатів за допомогою функцій і формул.

Також можна настроїти автоматичне визначення формату клітинок за умови відповідності вказаному значенню.

Обчислення значень у клітинках

Ви можете настроїти клітинки, які автоматично додаватимуть значення, будуть їх множити, а також виконуватимуть інші обчислення.

 1. Виберіть клітинку таблиці, у якій необхідно розмістити результат, а потім виберіть «Вставити» > «Функція» > «Показати браузер функцій».

  Усі доступні функції відображаються в браузері функцій.

  Натисніть «За датою» вгорі вікна, щоб отримати доступ до функцій, які ви нещодавно використовували.

 2. Виберіть функцію в стовпчику праворуч.

  Щоб відфільтрувати опції, виберіть категорію в стовпчику ліворуч.

 3. У Редакторі формул замініть клітинкою або діапазоном клітинок і значеннями кожну чарунку аргументу у функції.

  Наприклад, наведена нижче формула містить функцію SUM з одним аргументом (діапазон клітинок), яка додає значення в стовпчику A, рядки 2–10:

  =SUM(A2:A10)

 4. Щоб відкорегувати діапазон обчислюваних клітинок, перетягніть регулятори вибору.

 5. По завершенні натисніть кнопку «Прийняти» (з позначкою) в Редакторі формул.

  Якщо натиснути кнопку «Скасувати» (з позначкою X) в Редакторі формул, ви вийдете із клітинки без застосування формули.

Додаткову інформацію про формули та функції можна знайти в Довідці формул і функцій.

Сортування значень клітинок таблиці

Значення в таблицях можна впорядковувати для деяких або всіх клітинок у стовпчику в порядку зростання чи спадання. Клітинки верхнього колонтитула не підлягають сортуванню.

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Перевпорядкування всіх клітинок у стовпчику. Виберіть клітинку в стовпчику.

  • Перевпорядкування певних клітинок. Виберіть клітинки.

 2. Якщо інспектор таблиць не відкрито, відкрийте його, а потім натисніть «Таблиця».

 3. Виберіть «За зростанням» або «За спаданням» зі спливного меню «Редагувати рядки і стовпчики».

Визначення правил умовного форматування

Умовне форматування змінює вигляд клітинки, якщо клітинка містить тестове значення, яке може бути вказаним значенням або значенням, яке збігається з іншим значенням із певної клітинки таблиці.

Щоб застосувати умовне форматування, виберіть одну або кілька клітинок і вкажіть одне або декілька правил. Ці правила визначають візуальні ефекти, які потрібно пов’язати із клітинками, коли ті містять тестове значення.

Правила, які застосовано до кількох клітинок, активують умовне форматування, коли будь-яка із клітинок містить тестове значення.

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Застосування однакових правил до всієї таблиці. Виберіть таблицю.

  • Застосування правил до вибраних клітинок. Виберіть клітинки.

 2. В інспекторі таблиць натисніть «Формат» і виберіть «Показати умови».

 3. У вікні «Умовне форматування» виберіть потрібну опцію зі спливного меню.

 4. Щоб указати тестове значення, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Указання числа або тексту. Введіть тестове значення у відповідне поле праворуч від спливного меню.

  • Указання значення в наявній клітинці таблиці. Натисніть синю іконку праворуч від поля для значення, а потім натисніть клітинку таблиці, які містить потрібне тестове значення.

  Якщо вибрати логічне правило «між» або «Не між», необхідно буде вказати дві клітинки.

 5. Щоб указати форматування, яке необхідно застосувати до клітинок із тестовим значенням, натисніть «Змінити», скористайтеся кнопками стилю й натисніть кнопку «Готово».

  У полі «Зразок» відображаються результати вашого вибору.

 6. Щоб додати інше правило, натисніть кнопку «Додати» та повторіть кроки 3–5.

 7. Щоб змінити правило, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Видалення тестового значення, яке посилається на клітинку таблиці. Виберіть посилання на клітинку в полі тестового значення й натисніть клавішу Delete.

  • Замінення посилання на клітинку іншим посиланням. Виберіть посилання на клітинку в полі тестового значення, а потім натисніть клітинку таблиці, яка містить потрібне вам значення.

  • Замінення тексту тестового значення посиланням на клітинку. Виберіть текст у полі тестового значення, натисніть невелику синю іконку, а потім виберіть клітинку таблиці.

  Підказка: Щоб знайти всі клітинки в таблиці, які містять однакові правила умовного форматування, що й указана клітинка, виберіть клітинку та натисніть «Виділити все».

Якщо для клітинки вказати більше одного правила, і значення клітинки задовольнить умови декількох із них, у клітинці буде використано:

 • колір тексту для найбільш пріоритетного правила, для якого вказано колір тексту;

 • стиль шрифту для найбільш пріоритетного правила, для якого вказано стиль шрифту;

 • колір заповнення клітинки для найбільш пріоритетного правила, для якого вказано колір заповнення.

Якщо додати текст у клітинку з умовним форматуванням і змінити колір нового тексту, для наявного тексту буде збережено колір, який було вказано в правилі.

Підказка: Щоб застосувати правила умовного форматування до клітинок в іншій таблиці, виберіть клітинку, яка містить потрібні правила, а потім виберіть меню «Редагування» > «Скопіювати», відтак виберіть одну або кілька клітинок в іншій таблиці й натисніть «Редагування» > «Вставити».