Форматування клітинок і меж таблиці

Таблицю можна відформатувати за допомогою інспектора таблиць. Також значну кількість опцій містить смуга форматування.

Розділення або об’єднання клітинок таблиці

У результаті розділення кожна виділена клітинка розділюється на дві рівні частини по горизонталі (на рядки) або вертикалі (на стовпчики). Обидві новостворені клітинки мають ідентичний колір тла або зображення. Будь-який текст, який містила вихідна клітинка, залишається у вищій або лівішій клітинці.

Під час об’єднання клітинок таблиці прилеглі клітинки об’єднуються в одну, а ті, що були раніше розділені, знову стають однією клітинкою. У результаті межі видаляються й клітинки діють як одна.

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Розділення вибраних клітинок по горизонталі. Виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Розділити на рядки».

 • Розділення вибраних клітинок по вертикалі. Виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Розділити на стовпчики».

 • Об’єднання клітинок, які були раніше розділені. Виберіть усі клітинки, які необхідно об’єднати, і виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Об’єднати клітинки».

Нижче описано, як змінюється вміст під час об’єднання клітинок.

 • Горизонтальні суміжні клітинки, які містять текст, числа, форматовані значення або формули. Увесь вміст перетворюється на текст, розділений символами табуляції.

 • Вертикальні суміжні клітинки, які містять текст, числа, форматовані значення або формули. Увесь вміст перетворюється на текст, розділений символами повернення каретки.

 • Клітинки стовпчика. Тлом клітинки стає зображення або колір найвищої клітинки.

 • Клітинки рядка. Тлом клітинки стає зображення або колір найлівішої клітинки.

 • Порожня клітинка та непорожня клітинка. Вміст непорожньої клітинки зберігається.

 • Порожня клітинка та клітинка, що містить формат числа. Формат числа зберігається.

Змінення розміру рядків і стовпчиків таблиці

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Змінення розміру окремого рядка або стовпчика. Перетягніть межу рядка або стовпчика.

 • Застосування однакових розмірів до всіх рядків або стовпчиків. Виберіть таблицю, а потім виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Розподілити Варіант рівномірно».

 • Застосування однакових розмірів до конкретних рядків або стовпчиків (суміжних або несуміжних). Виберіть одну або кілька клітинок, а потім виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Розподілити Варіант рівномірно».

 • Встановлення значень висоти рядка та ширини стовпчика. На панелі «Таблиця» в інспекторі таблиць введіть значення в полях «Ширина стовпчиків» і «Висота рядків».

 • Автоматичне змінення розміру клітинок таблиці для припасування до розмірів вмісту. На панелі «Таблиця» в інспекторі таблиць виберіть параметр «Автоматично допасовувати до вмісту».

Змінення кольору рядків таблиці

Використовуйте відмінні кольори для заливки тла рядків, що чергуються. Таким чином таблиці можна надати впорядкованого вигляду.

 1. Виберіть таблицю.

 2. Якщо інспектор таблиць не відкрито, відкрийте його.

 3. В інспекторі таблиць натисніть «Таблиця» й виберіть «Чергування кольору рядків».

 4. Натисніть суміжну комірку кольору, щоб відкрити вікно «Кольори», а потім виберіть кольори для рядків, що чергуються.

 5. Щоб змінити атрибути заповнення кольором для інших рядків, скористайтеся опціями меню «Тло клітинки» в інспекторі таблиць.

Застосування формату клітинки до клітинок таблиці

Щоб відобразити значення клітинки в інший спосіб, можна застосувати до неї певний формат. Наприклад, до клітинок, які містять грошові значення, можна застосувати формат грошової одиниці, щоб символ валюти (зокрема $, £ або ¥) відображався перед числами в клітинці.

 1. Виберіть одну або кілька клітинок.

 2. Якщо інспектор таблиць не відкрито, відкрийте його.

 3. Натисніть «Формат» в інспекторі таблиць.

 4. У спливному меню «Формат клітинки» виберіть необхідний формат.

  Щоб додати значення в порожню клітинку, яка має формат, виберіть клітинку та введіть значення. Формат буде застосовано після виходу із клітинки.

  Визначивши формат клітинки, його можна буде застосувати до інших клітинок за допомогою функції автоматичного заповнення.

  Застосовний формат клітинок таблиці

  Бажаний результат

  Автоматично

  Автоматичне форматування вмісту відповідно до типу введених символів (особливе форматування не застосовується)

  Число

  Форматування десяткових розрядів, роздільників тисяч або від’ємних значень.

  Грошова одиниця

  Форматування грошових значень

  Відсотки

  Відображення числових значень із символом процента (%) в кінці

  Дата і час

  Форматування значень дати й часу

  Тривалість

  Форматування значень, які становлять собою тижні, дні, години, хвилини, секунди та мікросекунди

  Дріб

  Форматування значень, які менші за 1

  Система числення

  Форматування чисел із використанням правил певної системи числення (наприклад, десяткова чи двійкова)

  Науковий

  Форматування чисел за допомогою експоненти, яку піднесено до степеня 10.

  Текст

  Відображення вмісту клітинки точно так, як його введено

  Власний варіант

  Визначте власний формат клітинок

Щоб видалити форматування клітинок, виберіть пункт «Автоматично» зі спливного меню «Формат клітинки».

Додавання кольору в таблиці або в клітинки таблиці

Ви можете додавати суцільні кольори до цілих таблиць або їх окремих клітинок. Також можна додавати градієнт кольору до окремих клітинок таблиць.

 1. Виберіть усю таблицю або одну чи кілька клітинок.

 2. Якщо інспектор таблиць не відкрито, відкрийте його.

 3. На панелі «Таблиця» виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Додавання суцільного кольору в таблицю або в клітинки таблиці. Виберіть пункт «Заповнення» зі спливного меню «Тло клітинки».

  • Додавання градієнта кольору в одну або кілька клітинок таблиці. Виберіть пункт «Градієнтне заповнення» зі спливного меню «Тло клітинки».

Ви й надалі зможете вводити текст на тлі клітинки.

Форматування меж клітинок таблиці

 1. Виберіть межу клітинки таблиці.

 2. Якщо інспектор таблиць не відкрито, відкрийте його.

 3. На панелі «Таблиця» виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення стилю лінії (штрихування). Виберіть суцільну лінію, штрихову лінію або значення «Немає» (щоб приховати межі) у спливному меню «Межі клітинки».

  • Змінення кольору лінії. Натисніть комірку кольору, а потім виберіть колір у вікні «Кольори».

  • Змінення товщини лінії. Укажіть значення в полі, яке розташовано поруч зі спливним меню «Межі клітинки». Щоб ввести значення, яке виходить за межі діапазону 0,25–10, введіть його в полі.