Додавання та редагування фотографій та інших зображень

Щоб додати фотографію або інше зображення (у підтримуваному форматі) на сторінку книги, потрібно перетягти фотографію з медіабраузера, меню Finder або з іншої програми.

Додавши фотографію в книгу та розташувавши її на сторінці, ви можете використовувати інструменти програми iBooks Author для маскування (обтинання) фотографії, змінювати її яскравість, контраст й інші характеристики, а також видаляти тло.

Маскування (обтинання) фотографії

Ви можете обтинати фотографії, не змінюючи оригінальне зображення. Для цього потрібно накласти маску на краї, щоб приховати непотрібні частини.

 1. Виберіть фотографію, яку потрібно маскувати.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Маскування фотографії прямокутною фігурою. Натисніть кнопку «Маска» на смузі форматування. Якщо смуга форматування не відображається, виберіть меню «Перегляд» > «Показати смугу форматування».

   Маскована фотографія з регуляторами вибору та елементи керування маскою під фотографією
  • Маскування фотографії фігурою. Виберіть «Формат» > «Зображення» > «Маскувати фігурою» > Фігура.

 3. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення розміру фотографії. Потягніть повзунок над кнопкою «Змінити маску».

  • Змінення розташування фотографії в рамці. Перетягніть фотографію.

  • Переміщення маски. Перетягніть пунктирний край маски.

  • Змінення розміру маски. Перетягніть регулятори вибору на пунктирному краю маски. Щоб зберегти пропорції маски, утримуйте клавішу Shift під час перетягування.

  • Обертання маски. Натисніть і утримуйте клавішу Command під час перетягування кутовий регулятор вибору на масці.

 4. Змінивши позицію та розмір фотографії й маски, виконайте одну з наведених нижче дій, щоб завершити процес.

  • Клацніть маску або фотографію двічі.

  • Натисніть клавішу Return.

  • Клацніть будь-де за межами фотографії.

  • Натисніть «Змінити маску».

Щоб видалити маску з фотографії, виберіть меню «Формат» > «Зображення» > «Демаскувати».

Змінення яскравості, контрасту та інших параметрів фотографії

Корегування в програмі iBooks Author не впливають на вихідну фотографію.

 1. Виберіть фотографію.

 2. Натисніть кнопку «Настроїти зображення» на смузі форматування.

  Якщо смуга форматування не відображається, виберіть меню «Перегляд» > «Показати смугу форматування».

 3. Скористайтеся елементами керування для здійснення корегувань.

  • Яскравість. Змінення обсягу білого у фотографії. Перетягніть праворуч, щоб збільшити обсяг білого та зробити фотографію більш яскравою.

  • Контрастність. Змінення різниці між світлими й темними областями фотографії. Якщо збільшити контраст, світлі частини стануть більш світлими, а темні — більш темними. Якщо зменшити контраст, різниця між світлими й темними областями зменшиться. Перетягування праворуч робить різницю між світлими й темними областями більш виразною. У результаті фотографія може стати схожою на малюнок.

  • Насиченість. Змінення насиченості кольору у фотографії. Перетягування праворуч призводить до збільшення насиченості й динамічності кольорів.

  • Температура. Змінення значення теплоти або прохолоди фотографії шляхом корегування обсягу теплих тонів (жовтий) або холодних тонів (синій).

  • Відтінок. Змінення загального відтінку кольору фотографії шляхом корегування обсягу пурпурних або зелених тонів.

  • Різкість. Збільшення або зменшення різкості фокусу фотографії.

  • Експозиція. Змінення загальної яскравості всієї фотографії. Під час настроювання експозиції кожна частина фотографії стає світлішою або темнішою. Збільшення експозиції може призвести до зменшення насиченості кольором.

  • Гістограма й рівні. На гістограмі відображається загальна інформація про колір: від найтемнішої тіні ліворуч до найсвітлішого підсвічування праворуч. Пікові значення вказують на обсяг інформації про колір у певному діапазоні.

   Щоб задати рівень освітлення, перетягуйте правий повзунок «Рівні» в напрямку середини. Перетягування повзунка ліворуч звужує кольорову гаму й може підвищити чіткість яскравих областей. Позиція повзунка вказує на те, скільки інформації наявно в найсвітлішій частині фотографії. Інформація праворуч від повзунка не враховується.

   Щоб задати рівень затемнення, перетягуйте лівий повзунок у напрямку середини. Перетягування повзунка праворуч звужує кольорову гаму й може підвищити чіткість тіней. Позиція повзунка вказує на те, скільки інформації наявно в найтемнішій частині фотографії. Інформація ліворуч від повзунка не враховується.

   Спробуйте перетягти повзунки до точки, де гістограма покаже помітне зростання. Це вказує на наявність деталей.

  • Покращити. Автоматичне настроювання фотографії з рівномірним розміщенням червоних, зелених і синіх тонів на гістограмі.

Щоб відновити початкові параметри фотографії, натисніть «Скинути зображення».

Видалення тла й небажаних елементів із фотографії

За допомогою інструмента «Постійний альфа-канал» можна робити частини фотографій прозорими. Ця функція стає в пригоді під час видалення небажаного тла або кольорів.

Найкращі результати можна отримати шляхом видалення суцільних кольорів із чіткими границями. Щоб видалити менш виразні області, виберіть невелику область і повторюйте процес.

 1. Виберіть фотографію.

 2. Виберіть «Формат» > «Зображення» > «Постійний альфа-канал».

 3. Клацніть колір, який потрібно зробити прозорим, і повільно потягніть над ним вказівник.

  Під час перетягування до області виділення долучаються суміжні зони, у яких використано такі самі кольори. Шляхом перетягування можна зменшувати або збільшувати область фотографії, яка буде виділена.

  Щоб повністю видалити вибраний колір із фотографії, утримуйте клавішу Alt під час перетягування.

  Видалення кольору з фотографії за допомогою інструмента «Постійний альфа-канал».
 4. Повторіть крок 3 потрібну кількість разів.

Важливо: Максимальний розмір зображень — 25 мегапікселів (5000 x 5000 пікселів) або 50 МБ.