Форматування тексту з використанням стилів

Під час форматування тексту використання стилів є обов’язковим. Припустімо, що ви хочете змінити розмір заголовків усіх частин книги. Якщо на початку ви створили та застосували стиль до заголовка частини, ви можете змінити розмір усіх частин книги одночасно шляхом внесення змін до стилю, щоб не редагувати кожен заголовок окремо.

У програмі iBooks Author стилі також використовуються для створення змісту.

Кожен шаблон містить убудовані стилі, до яких можна вносити довільні зміни. (До тексту в чарунках також застосовується стиль.) Також можна створювати власні стилі. Усі стилі відображаються на панелі стилів.

Кнопка панелі стилів на смузі форматування

Існує три типи стилів.

 • Стилі абзацу можна застосовувати лише до цілих абзаців (мають завершуватися символом Return), а не до окремих слів в абзацах.

  Стандартно до наступного абзацу (після натискання Return) застосовується той самий стиль, однак ви можете змінити цю настройку. Наприклад, можна для абзацу після заголовка частини вибрати стиль підзаголовка частини. Щоб змінити цю настройку, натисніть «Більше» в інспекторі тексту й виберіть опцію зі спливного меню «Стиль наступного абзацу».

 • Стилі символів можна застосовувати до окремих символів або їх груп чи до окремих слів у межах абзацу, не впливаючи на загальний стиль абзацу.

 • Стилі списків дають змогу легко створювати списки та структури.

Застосування стилю до тексту

 1. Виберіть текст, до якого потрібно застосувати стиль.

  Підказка: Якщо стиль застосовується до всього абзацу, його не потрібно вибирати: просто виберіть точку вставлення будь-де в абзаці.

 2. На панелі стилів виберіть стиль, який потрібно застосувати до вибраного тексту.

  Якщо панель стилів не відкрита, натисніть кнопку «Панель стилів» на смузі форматування або виберіть меню «Перегляд» > «Показати панель стилів».

Ви також можете застосувати стиль до своєї добірки, вибравши стиль з одного зі спливних меню (показані нижче) на смузі форматування.

Спливні меню стилів абзаців і символів на смузі форматування

Видозмінення наявного стилю

 1. Виберіть текст, який містить стиль, що потребує змін.

 2. Відформатуйте текст так, як має виглядати змінений стиль.

 3. На панелі стилів натисніть червону стрілку навпроти назви стилю й у спливному меню виберіть пункт «Перевизначити стиль із виділеного».

  Якщо панель стилів не відкрита, натисніть кнопку «Панель стилів» на смузі форматування або виберіть меню «Перегляд» > «Показати панель стилів».

Усі розташування, де було застосовано колишній стиль, буде оновлено з використанням нового формату.

Створення нового стилю

 1. Відформатуйте текст так, як має виглядати новий стиль і виберіть текст.

 2. Виберіть опцію зі спливного меню «Додати стиль» у нижній частині панелі стилів.

  Якщо панель стилів не відкрита, натисніть кнопку «Панель стилів» на смузі форматування або виберіть меню «Перегляд» > «Показати панель стилів».

 3. Введіть назву нового стилю.

 4. Якщо до виділеного тексту не потрібно застосовувати новий стиль, скасуйте вибір параметра «Застосувати цей новий стиль під час створення».

Підказка: Щоб створити клавіатурне скорочення для нового стилю, натисніть стрілку навпроти назви стилю (на панелі стилів) та виберіть «Гаряча клавіша» > Варіант зі спливного меню. Тепер ви можете вибрати текст і натиснути функціональну клавішу, щоб застосувати стиль. Щоб застосувати стиль і вилучити відмінності у вибраному тексті, натисніть та утримуйте клавішу Alt і натисніть функціональну клавішу.

Перейменування або видалення стилю

 1. Якщо панель стилів не відкрита, натисніть кнопку «Панель стилів» на смузі форматування або виберіть меню «Перегляд» > «Показати панель стилів».

 2. На панелі стилів натисніть стрілку навпроти стилю, який потрібно перейменувати або видалити, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть «Перейменувати стиль», введіть нову назву й натисніть кнопку Return.

  • Виберіть «Видалити стиль» і, якщо стиль застосовано до поточного документа, виберіть стиль заміщення.

Копіювання стилю абзацу або символу та його застосування до іншої частини тексту

 1. Розмістіть точку вставлення в абзаці або слові, стиль якого потрібно скопіювати.

 2. Виберіть меню «Формат» > «Скопіювати стиль Варіант».

 3. Виберіть текст, який потрібно змінити (або розмістіть точку вставлення в абзаці або слові) та виберіть меню «Формат» > «Вставити стиль Варіант».

Видалення відмінностей стилю

У результаті змінення атрибута тексту без застосування стилю утворюється відмінність стилю. Наприклад, якщо вибрати абзац зі стилем «Основний текст» і вибрати «Формат» > «Шрифт» > «Жирний», стиль цього абзацу міститиме відмінність. Коли ви вибираєте текст, який містить відмінність стилю, стрілка навпроти назви стилю (на панелі стилів) стає червоною. Ви можете залишити відмінність або видалити її. (Ви також можете долучити відмінність до нового або наявного стилю, керуючись наведеними вище інструкціями.)

 1. Виберіть текст, який потрібно змінити.

 2. Натисніть стрілку праворуч від вибраного стилю на панелі стилів і виберіть пункт «Відновити до визначеного стилю» зі спливного меню.

  Якщо панель стилів не відкрита, натисніть кнопку «Панель стилів» на смузі форматування або виберіть меню «Перегляд» > «Показати панель стилів».

  Червона стрілка на панелі стилів, що вказує на відмінність стилю

Щоб застосувати до всіх фрагментів тексту із певним стилем новий стиль, перегляньте інструкції щодо пошуку й заміни тексту.