Перенесення тексту навколо об’єкта

Ви можете переносити текст навколо об’єкта (зображення, фігура, таблиця тощо) незалежно від того, чи об’єкт рухомий, чи закріплений.

Коли ви переносите текст навколо об’єкта, можна задати щільне або вільне обтікання. Також можна вибрати розташування для відображення тексту: лише над чи під об’єктом або ж збоку від нього.

Корегування тексту навколо об’єкта

  1. Якщо інспектор переносів не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор переносів».

  2. Виберіть об’єкт.

  3. В інспекторі переносів виберіть «Об’єкт спричиняє обтікання».

  4. Щоб визначити спосіб обтікання тексту навколо об’єкта, натисніть кнопку під позначкою «Об’єкт спричиняє обтікання».

  5. Щоб змінити обсяг місця між об’єктом і навколишнім текстом, скористайтеся полем «Додатковий простір».

  6. Якщо об’єкт не прямокутний, а текст має повторювати його контур, натисніть праву кнопку «Допасування тексту».

  7. Якщо об’єкт має альфа-канал (прозорість), можна задати накладення тексту (просвічування) на прозору область, змінивши значення в полі «Прозорість».

Зі спливного меню «Обтікання» на смузі форматування можна вибрати опцію для обтікання тексту навколо об’єкта.