Додавання записів у глосарії

Терміном глосарія можна зробити будь-яке слово або фразу в книзі. Читачі зможуть дотиком або натисканням відкривати визначення терміна в накладанні або переглядати його в глосарії книги. До записів глосарія можна додавати графічні елементи або зображення, як і до звичайного тексту.

Якщо термін відображається в книзі кілька разів, можна зробити один із примірників (зазвичай перший у тексті) основним визначенням. Цей примірник терміна буде позначено жирним шрифтом у книзі. Ви можете пов’язати інші примірники терміна з визначенням. Такі посилання називаються індексними та відображаються курсивом. Читач може натиснути або торкнутися основного визначення чи індексного посилання, щоб переглянути визначення терміна. У глосарії читачі можуть натиснути або торкнутися терміна чи його індексного посилання, щоб переглянути термін у контексті книги.

Завдяки смузі глосарія створювати терміни та індексні посилання — просто (якщо смуга не відображається, виберіть меню «Перегляд» > «Показати смугу глосарія»).

Смуга глосарія

Щоб переглянути повний список термінів, натисніть «Глосарій» на боковій панелі або натисніть кнопку «Глосарій» у дальній правій частині смуги глосарія.

Створення терміна глосарія

 1. Виберіть текст, який потрібно зробити терміном глосарія.

 2. Якщо смуга глосарія не відображається, виберіть меню «Перегляд» > «Показати смугу глосарія».

 3. На смузі глосарія натисніть кнопку «Додати термін».

  Якщо кнопка «Додати термін» не доступна (позначено сірим кольором і має статус «Додано»), термін уже додано в глосарій.

  Стандартно новий термін стає основним визначенням і позначається в тексті жирним шрифтом.

 4. Щоб додати визначення терміна, натисніть «Глосарій» на боковій панелі (або натисніть термін у книзі), переконайтеся, що термін вибрано в списку термінів, виберіть чарунку визначення та введіть своє визначення.

 5. Щоб пов’язати інший збіг цього терміна з визначенням (щоб читач міг дотиком або натисканням відкрити визначення терміна), виберіть збіг у книзі, виберіть термін у спливному меню «Індексне посилання на» на смузі глосарія та натисніть «Додати посилання».

  Індексне посилання не має точно відповідати цьому терміну. Наприклад, такий запис глосарія, як «котеня», може містити індексне посилання на фразу «кіт». Виберіть фразу «кіт» у книзі, зі спливного меню «Індексне посилання на» виберіть запис «котеня» та натисніть «Додати посилання».

Редагування записів глосарія

 1. Натисніть «Глосарій» на боковій панелі.

 2. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Додавання терміна. Натисніть кнопку «Додати» . Якщо додати термін у такий спосіб (замість того, щоб вибрати певний збіг у книзі, як описано вище), він відобразиться в глосарії, але не буде пов’язаний із жодним збігом у книзі. Ви можете додавати посилання на термін будь-коли, дотримуючись наведених вище інструкцій.

  • Перейменування терміна. Двічі клацніть його назву у списку термінів, виберіть новий термін і натисніть клавішу Return.

  • Видалення терміна. Виберіть термін і натисніть кнопку «Видалити» або натисніть клавішу Delete.

  • Додавання пов’язаного терміна глосарія до запису. Перетягніть термін зі списку в область під розділом «Пов’язані терміни глосарія».

  • Призначення індексному посиланню ролі основного визначення. Виберіть термін у списку термінів. В області під розділом «Індекс» наведіть вказівник на індексне посилання, яке потрібно зробити основним визначенням. Натисніть трикутник ліворуч від індексного посилання та виберіть пункт «Основне визначення» зі спливного меню, щоб з’явилася позначка.

  • Полегшення керування довгими списками термінів глосарія. Термінам можна призначити один із трьох підписів стану (кольори). Наприклад, синій можна використовувати для термінів, які ще не мають визначень, червоний — для термінів, визначення яких неповні, а зелений — для термінів із повними визначеннями. Натисніть крапку біля терміна у списку термінів і виберіть підпис зі спливного меню.

Ви не можете видалити елемент «Глосарій» із шаблону, але якщо ви не додасте жодного запису, ваша завершена книга не матиме глосарія.