Змінення параметрів лінійки

У параметрах iBooks Author ви можете швидко змінити параметри лінійки та напрямних.

 • Напрямні вирівнювання відображаються під час перетягування об’єктів і зникають, коли перетягування завершено. Таким чином ви постійно маєте уявлення про відносну позицію об’єкта.

 • Напрямні відносного інтервалу з’являються тоді, коли два чи більше елементів розташовуються на одній лінії на сторінці книги.

 • Напрямні відносного розміру з’являються під час редагування розміру об’єкта на сторінці книги.

Корегування параметрів лінійки

 1. Якщо горизонтальна лінійка не відображається, виберіть пункт «Показувати лінійки» зі спливного меню «Перегляд» на панелі інструментів.

 2. Виберіть iBooks Author > «Параметри», а потім натисніть «Лінійки».

 3. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення одиниць вимірювання лінійки. У спливному меню «Одиниці лінійки» виберіть потрібний елемент.

  • Встановлення границі лінійки по центру сторінки. Виберіть «Помістити початок координат посередині лінійки».

  • Відображення результатів вимірювання як процентного значення відстані на сторінці. Виберіть «Показувати одиниці лінійки як відсотки».

Настроювання напрямних вирівнювання

 1. Виберіть iBooks Author > «Параметри», а потім натисніть «Лінійки».

 2. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення кольору напрямних вирівнювання. Натисніть комірку кольору елемента «Напрямні вирівнювання», а потім виберіть колір у вікні «Кольори».

  • Відображення напрямних, коли центр об’єкта суміщається з центром іншого об’єкта або центром сторінки. Виберіть «Показувати напрямні в центрі об’єкта».

  • Відображення напрямних, коли границі об’єкта суміщаються з границями іншого об’єкта. Виберіть «Показувати напрямні на краях об’єкта».

Настроювання напрямних відносного розміру та інтервалу

 1. Виберіть iBooks Author > «Параметри», а потім натисніть «Лінійки».

 2. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення кольору напрямних розміру та інтервалу. Натисніть комірку кольору елемента «Інтервали й розміри об’єкта», а потім виберіть колір у вікні «Кольори».

  • Відображення інтервалу об’єкта відносно іншого об’єкта. Виберіть «Показувати відносні інтервали».

  • Відображення розміру об’єкта відносно іншого об’єкта. Виберіть «Показувати відносні розміри».