Якщо в документах відображаються попередження

Вікно «Застереження документа» може з’являтися в наведених нижче випадках.

Реагування на застереження документа

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Перегляд вікна «Застереження документа». Виберіть «Перегляд» > «Показати застереження документа».

  • Заміна відсутнього шрифту. Виберіть відсутній шрифт, а потім виберіть шрифт зі спливного меню «Замінити шрифт».

  • Встановлення заборони на автоматичне відображення вікна. Скасуйте вибір параметра «Відкривати це вікно в разі виникнення проблем».

  • Видалення всіх застережень. Натисніть «Очистити всі».

Ви можете скопіювати застережні повідомлення та вставити їх у документ для використання в майбутньому. Ці повідомлення можуть стати в пригоді під час діагностування проблем.